Pomník vojakom z Horných Orešian, padlých v 1. svetovej vojne, postavili v roku 1923. V spodnej časti je vytesaný zakladateľský nápis (Postavený som z lásky pokrevných a milodarov občanov hornoorešanských / starosťou: J. Hečko, J. Smolek, F. Zvonár, J. Blážo, J. Krchnár, A. Samek / pod farárom Jozefom Minárik / 1923).

Na večnú pamiatku
hrdinom vo svetovej válke
1914. - padlým. - 1918.

Hilar Kováč
Jozef Krchnár
Jan Pašek
Jozef Kočkovský
Michal Samek
Michal Blážo
Ciprian Novák
Remig Petrašovič
Ambroz Denkovič
Ján Konopa
Štefan Ribnikár
Dominik Blážo
Pavel Blážo
Ján Polkoráb
Alexander Smolek
František Nevrla
August Švarný
Jozef Buday
Gašpar Foltin
Dominik Chorvát
Ignác Danišovič
Ladislav Zvonár

1893/14.
1893/15.
1891/15.
1885/15.
94/15.
1887/15.
84/15.
86/15.
94/15.
1880/15.
.
1895/16.
1868/16.
1895/17.
95/17.
84/17.
83/15
83/18
85/14
93/18
92/18
98/17

Ladislav Zvonár
František Novák
Julius Sedlák
Leopold Cmero
František Valachovič
Stanislav Novák
František Šimončič
Konstantin Hodulik
Ignác Kosák
Anton Lisický
Alojz Greguš
Libor Zvonár
Ignác Hečko
Vojtech Stajgar
Michal Zatko
František Lávečka
DOMINIK HALENAR
MICHAL HALENAR
Ignác Švarný
Rudolf Nemček
.
.

98/17
.
.
99/17.
84/14.
1899/18.
92/18.
88/15.
1868/18.
1886/18.
1895/18.
1878/18.
1898/18.
81/14.
83/14.
90/14.
1890
1896
85/18
99/18
.
.

Nenarodeným deťom, Horné Orešany
Oslobodenie Červenou armádou, Horné Orešany
Kamerové systémy