Pomník v pezinskej časti Grinava dal podľa zakladateľského nápisu postaviť Priateľ. podp. / spol. vysl. voj. generála / M. R. Štefánika / 2/X. 1932. Pomník dalo mesto v roku 2018 zrenovovať nákladom 2 tisíc €.

Ján Čermák
Gejza Fakundiný
Gustav Follrich
Jozef Franko
Štef. Gašparovič
Gottl. Gschweng
Gottfr. Gschweng
Cypr. Hasenstab
Štefan Klamo
Gejza Krahulec
Joz. Krasnanský
Adalbert Mlýnek
1893. 1915.
1898. 1918.
1895. 1917.
1892. 1915.
1887. 1915.
1886. 1914.
1893. 1915.
1895. 1916.
1894. 1916.
1897. 1918.
1879. 1914.
1894. 1918.
Frant. Novotný
Frant. Pažitný
Ján. Pažitný
Ludwig Pfeifer
Ludwig Steberl
Paul Schay
Ferd. Schüssler
Gotth. Šimonovits
Mart. Šmahovský
Jozef Virgovič
Jozef Virgovič ml.
Blažej Žák
1881. 1918.
1881. nezv.
1890. 1915.
1879. 1915.
1891. 1918.
1894. 1918.
1891. 1915.
1894. 1916.
1888. 1916.
1897. 1917.
1898. 1917.
1880. 1915.

 

Krátko po roku 1945 bola na pomník osadená pamätná tabuľa s menami grinavských vojakov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

1939 – PADLYM HRDINOM – 1945
NIKTO NEMÁ VÄČSIU LÁSKU, AKO TEN KTORÝ ŽIVOT
SVOJ OBETUJE ZA PRIATELOV SVOJICH (SV. JÁN 15.13.)
des. SEVERÍN
SANTNER
*22.VI.1922,
†13.IX.1944,
voj. GUSTAV
SATKO
*29.IV.1922,
†10.IX.1944,
DOMINIK
VIRGOVIČ
*12.I.1912,
†6.II.1945,
slob. ŠTEFAN
VAŠÍK
*16.XI.1919
†27.XI.1941,

 

Severína Santnera a Dominika Virgoviča spomíname pri pomníku grinavských antifašistov. O Gustávovi Satkovi sa nám nepodarilo nič zistiť. Štefan Vašík bol povolaný do vojenskej služby v roku 1940. Padol na východnom fronte pri obci Novaja Nadežda 25. novembra 1941.

 

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy