Pomník v pezinskej časti Grinava dal podľa zakladateľského nápisu postaviť Priateľ. podp. / spol. vysl. voj. generála / M. R. Štefánika / 2/X. 1932. Pomník dalo mesto v roku 2018 zrenovovať nákladom 2 tisíc €.

Ján Čermák
Gejza Fakundiný
Gustav Follrich
Jozef Franko
Štef. Gašparovič
Gottl. Gschweng
Gottfr. Gschweng
Cypr. Hasenstab
Štefan Klamo
Gejza Krahulec
Joz. Krasnanský
Adalbert Mlýnek
1893. 1915.
1898. 1918.
1895. 1917.
1892. 1915.
1887. 1915.
1886. 1914.
1893. 1915.
1895. 1916.
1894. 1916.
1897. 1918.
1879. 1914.
1894. 1918.
Frant. Novotný
Frant. Pažitný
Ján. Pažitný
Ludwig Pfeifer
Ludwig Steberl
Paul Schay
Ferd. Schüssler
Gotth. Šimonovits
Mart. Šmahovský
Jozef Virgovič
Jozef Virgovič ml.
Blažej Žák
1881. 1918.
1881. nezv.
1890. 1915.
1879. 1915.
1891. 1918.
1894. 1918.
1891. 1915.
1894. 1916.
1888. 1916.
1897. 1917.
1898. 1917.
1880. 1915.

 

Krátko po roku 1945 bola na pomník osadená pamätná tabuľa s menami grinavských vojakov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

1939 – PADLYM HRDINOM – 1945
NIKTO NEMÁ VÄČSIU LÁSKU, AKO TEN KTORÝ ŽIVOT
SVOJ OBETUJE ZA PRIATELOV SVOJICH (SV. JÁN 15.13.)
des. SEVERÍN
SANTNER
*22.VI.1922,
†13.IX.1944,
voj. GUSTAV
SATKO
*29.IV.1922,
†10.IX.1944,
DOMINIK
VIRGOVIČ
*12.I.1912,
†6.II.1945,
slob. ŠTEFAN
VAŠÍK
*16.XI.1919
†27.XI.1941,

 

Severína Santnera a Dominika Virgoviča spomíname pri pomníku grinavských antifašistov. O Gustávovi Satkovi sa nám nepodarilo nič zistiť. Štefan Vašík bol povolaný do vojenskej služby v roku 1940. Padol na východnom fronte pri obci Novaja Nadežda 25. novembra 1941.

 

Kamerové systémy