Evanjelici vo Svätom Jure dali postaviť svojim vojakom, padlým v 1. svetovej vojne, pomník padlých na evanjelickom cintoríne. Podľa datovania na pomníku to bolo v roku 1927. Evanjelická komunita v Jure bola v tej dobe z rozhodujúcej väčšiny nemecká, prejavilo sa to aj na nápisoch pomníka. V roku 1995 sa vykonala jeho obnova.
Katolícki vojaci z Jura majú svoj vlastný pomník padlých na katolíckom cintoríne.

Unsere Helden:
Zgf. Karl Plsovszky
Zgf. Julius Zauner
Inf. Paul Ettl
Off. Stellv. Rudolf Markl
Honv. Paul Luptovits
Honv. Gustav Hüttl
Zgf. Karl Zachhuber
Inf. Rudolf Zachhuber
Inf. Teodor Schay
Gefr. Karl Reingraber
Inf. Matias Hüttl
Inf. Adolf Hüttl
Inf. Karl Hüttl
Inf. Michael Sziarszky
Gefr. Matias Badovsky
Gefr. Ludwig Kubisch
Korp. Franz Szántó
Hus. Matias Hüttl
Inf. Johann Hüttl
Inf. Wilhelm Fock
Hptm.Gustav Hanzlicsek
Korp. Stefan Szivak
Inf. Ferdinand Reingraber
1887-1914
1887-1914
1892-1914
1886-1915
1879-1915
1875-1915
1882-1915
1887-1915
1892-1915
1893-1915
1893-1916
1881-1916
1883-1916
1889-1916
1875-1917
1892-1917
1884-1918
1900-1918
1898-1918
1898-1918
1884-vermisst
1890-vermisst
1875-vermisst.
Err. 1927 Ren. 1995

 

Einsam in fremder Erde
Gar mancher Brave ruht
Der freudig hingegeben
Fürs Vaterland sein Blut
Ach keines der fernen Lieben
Legt Blumen auf sein Grab
Und keine traute Stimme
Ruft Grüsse ihm hinab
Und doch bleibt unvergessen
So kostbar Heldenblut
Des Volkes treu gedenken
Hält es in heil’ger Hut.

 

Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy