Pomník vojakom padlým počas 1. svetovej vojny odhalili v Dechticiach v roku 1928. Jeho autorom je Jozef Ott (1905-1980), kamenár z Trstína. Na pomníku bola tabuľa s 35 menami vojakov. Pri obnove pomníka, ktorá sa vykonala v 50-tych rokoch minulého storočia, pôvodnú tabuľu prekryli novou už len s 26 menami. Pod ňu osadili 12 zachovalých porcelánových fotomedailónov, ktoré do dnešnej doby už väčšinou vybledli. Nepoznáme dôvody, pre ktoré nová tabuľa zaznamenala len zredukovaný zoznam mien, a aj pri nich s čiastočnými odlišnosťami. Do doby reštaurovania pomníka kamenárom Brunom Pripkom v roku 2018 sa na túto okolnosť zabudlo. Pripravila sa replika osadenej pamätnej tabule, ale keď sa pri renovácii objavila pôvodná tabuľa, záležitosť sa vyriešila výrobou dodatočnej tabule s chýbajúcimi menami. Zreštaurovaný pomník po odhalení 18. novembra 2018 posvätil dechtický farár Miroslav Kováč.
Prvá tabuľka dokumentuje aktuálny stav pomníka, pôvodný zoznam padlých na tabuľke nižšie je prepublikovaný z internetovej stránky obce.

POSTOJ PRIATEĽU, SKLOŇ HLAVU
A UCTI PAMIATKU PADLÝCH
BRATOV, KTORÍ VO SVETOVEJ
VOJNE ZA VLASŤ A SLOBODU
SVOJE ŽIVOTY OBETOVALI
r. 1914 r. 1918
rokov rokov
FILO
HLAVATOVIČ
GÁLIK
HUTTA
JAMRICH
HLAVATOVIČ
OTAJOVIČ
TURANSKÝ
CHRVALA
PEŠKO
DOBOŠ
GAJARSKÝ
TOMÁŠKA
ŠTEFAN
ŠTEFAN
PAVOL
KAROL
VENDELÍN
AUGUSTÍN
JOZEF
IMRICH
PAVOL
MICHAL
FLORIÁN
JOZEF
VINCENT
36
36
31
22
27
21
22
32
33
21
23
41
22
STRAČÁR
HUTTA
JACKOVIČ
TOMÁŠKA
MAŠKA
ALCHUS
ORAVEC
SLOVÁK
HETEŠ
PETRÍK
LUŽÁK
KALAŠ
KÚDELA
MICHAL
FRANTIŠEK
MICHAL
PAVOL
FRANTIŠEK
JEROLÍM
ABSOLÓN
ŠTEFAN
ŠTEFAN
MICHAL
ŠIMON
JOZEF
JOZEF
40
19
42
25
31
19
26
43
21
20
24
30
20
MACHOVIČ
KONEČNÝ
TOMÁŠKA
ODLER
HOLDOŠ
HOFFMANN
HOFMANN
IGNÁC
JÁN
PAVEL
VOJTECH
MICHAL
KUBI
EMIL
27
29
26
32
25
36
21
PEČKA
MRÁZ
KAJMA
HLAVATOVIČ
PEČKA
MACHOVIČ
.
MICHAL
HERMANN
FRANTIŠEK
JOZEF
JÁN
DOMINIK
.
22
42
23
26
31
26
.

 

1914 1916
1. Anton Oravec
2. Ignác Machovič
3. Pavel Gálik
4. František Maška
5. Ján Konečný
24-ročný
27-ročný
30-ročný
31-ročný
29-ročný
19. Vincent Tomáška
20. František Hutta
21. Jozef Gajarský
19-ročný
19-ročný
39-ročný
1915 1917
6. Karol Hutta
7. Vendelín Jamrich
8. Pavel Chrvala
9. Pavel Tomáška
10. Michal Jackovič
11. Adalbert Adler
12. Šimon Lužák
13. Michal Holdoš
14. Michal Stračár
15. Štefan Hlavatovič
16. Štefan Filo
17. Štefan Heteš
18. Kubi Hoffmann
20-ročný
20-ročný
31-ročný
26-ročný
43-ročný
32-ročný
21-ročný
25-ročný
40-ročný
36-ročný
36-ročný
21-ročný
36-ročný
22. Imrich Turánsky
23. Jerolím Alchus
24. Jozef Otajovič
25. Emil Hoffmann
26. Michal Pečka
32-ročný
19-ročný
22-ročný
21-ročný
22-ročný
1918
27. Hermann Mráz
28. František Kajma
29. Augustín Hlavatovič
30. Jozef Hlavatovič
31. Jozef Púdela
32. Ján Pečka
33. Florián Doboš
34. Jozef Kalaš
35. Dominik Machovič
42-ročný
23-ročný
19-ročný
26-ročný
20-ročný
31-ročný
23-ročný
30-ročný
24-ročný

 

Obnovený pomník padlých, in: www.dechtice.sk

Nenarodeným deťom a obetiam násilia, Dechtice
Protifašistickým bojovníkom, Dechtice
SNP, Dechtice
Kamerové systémy