Postavenie pomníka padlým vojakom z obce v 1. svetovej vojne zorganizovala miestna organizácia Národného slovenského spolku. Zo zbierky získala 5335 korún. Práce na pomníku zadali sochárovi Miroslavovi Haraštovi z Trstína. Za prácu mu zaplatili asi okolo 9 tisíc korún, podstavec pod pomník a železnú ohradu zhotovili miestni remeselníci. Pomník bol odhalený 21. júna 1931.
Na pomník padlých bola okrem tradičnej tabule padlých vojakov osadená aj dvojdielna pamätná tabuľa s menami 11 obetí masakru z 11. novembra 1918. Na tabuli je aj meno politického väzňa F. V. Šimončiča, ktorý zahynul v maďarskom väzení. Založenie ČSR sprevádzala v počiatku anarchia, ktorá v Chtelnici vyvrcholila 3. novembra 1918 rabovaním kaštieľa, krčiem a obchodov. Obetiam rabovania prišla na pomoc maďarská vojenská jednotka, ktorá sa 7. novembra pokúsila neúspešne obsadiť obec. Podarilo sa to až 11. novembra početnejšej asi 80-člennej garde z Vrbového so sprievodom miestnych židovských obchodníkov. Na námestí jej príslušníci zmasakrovali zajatých mužov z obce, z ktorých zostalo 7 mŕtvych a viacero ranených. Pri odchode z Chtelnice zastrelili ďalších.
Krátko po 2. svetovej vojne bola na pomník osadená aj pamätná tabuľa obetí padlých mužov z obce v ďalšej vojne a pomník bol spredu doplnený o reliéf s motívom SNP.

PADLÍ VO VÁLKE 1914-1918   Padly pri prevrate
  NAR. ZOM. KDE PADOL
JOZEF HLÚCH
CYRILL MRÁZ
JOZEF PIEŠŤANSKY
JÁN JAKAB
ŠTEFAN MARIKOVIČ SÍBER
LUDVIK FARANČIK
DOMINIK FERANČIK
MICHAL KIČINA
DOMINIK ROTH
PAVEL ORAVEC
ŠTEFAN KALUŽA
DOMINIK SRVÁTKA
MICHAL ONDEČ
KAROL PUTTERA
ŠTEFAN BASŇÁK
MICHAL BASŇÁK
JOZEF CHRÁSTIK
JÁN MARTINKOVIČ
1897 1918
1897 1915
1888 1915
1886 1915
1876 1915
1892 1916
1888 1915
1867 1917
1861 1914
1880 1914
1880 1915
1897 1921
1873 1916
1881 1915
1892 1920
1884 1916
1876 1918
1887 1915
TALIÁNSKO
SLOVENSKO
RUSKO
GALICIA
TALIÁNSKO
RUMUNSKO
״
ALBÁNIA
SRBSKO
RUSKO
״
SLOVENSKO
GALICIA
״
RUSKO
״
TALIÁNSKO
RUSKO
FRANT. VLADIMIR
ŠIMONČIČ
*1854 1915
VILIAM
MATULIK
*1886 1918
RUDOLF
KOVÁČ
*1894 1918
PAVEL
STRAČÁR
*1873 1918
LUDVIK
KONEČNY
z DECHTIC
*1898 1918
JOZEF
MARTINKOVIČ
*1896 1918

 

PADLÍ VO VÁLKE 1914-1918   Padly pri prevrate
  NAR. ZOM. KDE PADOL
MICHAL BOCÁN
FRANT. SOBOTA
JOZEF KLENOVIČ
JOZEF MÁČALKA
JOZEF GODOVIČ
ŠTEFAN RICHTÁRIK
JÁN KISELICA
MICHAL KÚDELA
JOZEF DAMAŠKOVIČ
DOMINIK DAMAŠKOVIČ
ŠTEFAN POLAKOVIČ
ANTONIN POLAKOVIČ
RUDOLF SLÁMKA
JOZEF BYLIK
KLEMENT RECHTORIK
ALOIS ZÁBRODSKY
JOZEF KRUTY
RUDOLF STARÁČEK
1873 1917
1893 1916
1890 1918
1880 1915
1894 1915
1890 1915
1873 1915
1889 1915
1893 1915
1895 1918
1884 1914
1889 1914
1888 1914
1881 1914
1888 1915
1886 1915
1882 1915
1895 1918
RUSKO
BUKOVINA
TALIÁNSKO
RUSKO
״
״
״
״
״
ALBÁNIA
RUSKO
״
SRBSKO
MAĎARSKO
ALBÁNIA
SRBSKO
TALIÁNSKO
״
JÁN
UDŽAN
*1890 1918
DOMINIK
UDŽAN
*1895 1918
JÁN
BEDNÁRIK
*1870 1918
ALOIZIUS
BAŠNÁK
*1893 1918
KAROL
DAMAŠKOVIČ
*1890 1919
JZIDOR
POLÁČEK
*1878 1918

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 72, 73, 146, 192

Popraveným partizánom († 1945), Chtelnica
Padlým v 2. svetovej vojne, Chtelnica
Oslobodenie, Chtelnica
Správcovia fary, Chtelnica
Rímskokatolícki kňazi z Chtelnice, Chtelnica
Československá lipa, Chtelnica
Významné udalosti Slovákov, Chtelnica
Kamerové systémy