Pomník padlých v Častej bol vybudovaný v roku 1928 nákladom častianskych vysťahovalcov z Ameriky, ktorí pre tento účel vyzbierali 8 tisíc korún. Ústredným výtvarným prvkom diela bolo súsošie anjela s umierajúcim vojakom pod krížom. Na mohyle pod súsoším bola pamätná tabuľa, na ktorej bolo 57 mien vojakov z obce, padlých počas prvej svetovej vojny. Po stranách boli dva pomníky s ich fotomedailónmi. V období po 2. svetovej vojne bola na pomník zhotovená nová pamätná tabuľa (už bez zoznamu vojakov) a kompozíciu doplnili po stranách o dva pylóny. Jeden s menami padlých vojakov počas 2. svetovej vojny a ďalší s menami obetí obce z doby prechodu frontu.
Bližšie sa k vojakom z Častej, narukovaných počas 1. svetovej vojny, venoval M. Kovačik, ktorý počet padlých upresnil na 67.

www.casta-cerveny-kamen.sk;
Michal Kovačik: Častá v kontexte zmien prvej polovice 20. storočia, Častá 2015, str. 32-37

SNP, Častá
Ján Pálffy (1829 - 1908), Častá
Juraj Fándly (1750 - 1811), Častá

Kamerové systémy