K histórii založenia pomníka padlých v Cajle nemáme žiadne informácie. Pomník bol pred rokom 2017 zrenovovaný.

.
1914.
Durdovánsky Pavel
Hacaj Jozef
Slimák Michal
Vlasák Jozef
1915.
Čermák František
Majtán Martin
Guštafík Pavel
Nebesár Ernest
1916.
Fraňo Jozef
Hlavina Pavel
Krasňanský Ján
Mondok Martin
Mikulik Martin
Nebesár Ernest
.

.
ročný
23
24
40
24
.
27
35
23
22
.
30
27
33
44
31
21
.

.
Hacaj Pavel
Noskovič Jozef
Pučík Valent
Slimák Ján
Solga Tomáš
Strapák Ján
Tokoš Ľudevít
Tokoš Martin
1917.
Čajkovič Robert
Dait František
Klasa Ján
Pančucha Pavel
1918.
Matejkovič Pavel
Píš Michal
Strnisko Martin
Krasňanský Pavel

ročný
23
40
20
20
27
37
27
30
.
21
18
31
21
.
21
22
43
23

 

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy