V roku 1915 bol v Pezinku na námestí priamo pred Dolným kostolom odhalený prvý pomník padlých (v 1. svetovej vojne) na Slovensku. Dala ho postaviť miestna záložná dôstojnícka škola v spolupráci s mestom. Výtvarným prvkom pomníka bol orol skláňajúci sa nad vojenskými insígniami. Na pomníku boli dve zakladateľské tabule, na ktorých sa menovite spomínal veliteľ školy Ferdinand Weiler, pezinský mešťanosta János Szémann a autor pomníka (viedenský) sochár Josef Josephu (v tom čase vo vojenskej službe?). Pomník bol odhalený 20. septembra 1915 pri veľkej slávnosti. Na svojom mieste zotrval do rekonštrukcie námestia v roku 1952, keď ho mali premiestniť na cintorín. Tam pravdepodobne čoskoro zanikol.
Na mape pamätníkov sme označili pôvodné umiestnenie pomníka pri kostole.

 

Fragmenty Veľkej vojny, in: mestskemuzeumpk.sk

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy