V roku 1915 bol v Pezinku na námestí priamo pred Dolným kostolom odhalený prvý pomník padlých (v 1. svetovej vojne) na Slovensku. Dala ho postaviť miestna záložná dôstojnícka škola v spolupráci s mestom. Výtvarným prvkom pomníka bol orol skláňajúci sa nad vojenskými insígniami. Na pomníku boli dve zakladateľské tabule, na ktorých sa menovite spomínal veliteľ školy Ferdinand Weiler, pezinský mešťanosta János Szémann a autor pomníka (viedenský) sochár Josef Josephu (v tom čase vo vojenskej službe?). Pomník bol odhalený 20. septembra 1915 pri veľkej slávnosti. Na svojom mieste zotrval do rekonštrukcie námestia v roku 1952, keď ho mali premiestniť na cintorín. Tam pravdepodobne čoskoro zanikol.
Na mape pamätníkov sme označili pôvodné umiestnenie pomníka pri kostole.

 

Fragmenty Veľkej vojny, in: mestskemuzeumpk.sk

Kamerové systémy