Čermákova lúka je miesto, ktorého názov vzišiel z osamelého pomníka rodinného hrobu. Tento jediný pomník sa zachoval na bývalom huncokárskom cintoríne. Jozef Čermák (Josef Csermak, 1817-1895) bol mestský drevorubač huncokárskeho pôvodu. Jeho manželka Mária (rod. Hirner, † 1871) zomrela na týfus. Podľa upresňujúcej informácie sa narodila 1. septembra v roku 1823, na pomníku má letopočet 1824. V hrobe boli podľa nápisu na pomníku pochované aj štyri ich deti, ktoré zomreli asi v mladom veku. Bližšie údaje už nie sú známe.
Kamenný pomník rodiny dali obnoviť členovia Modranského turistického spolku. Osadili ho svojpomocne v júli 2012 na pôvodnom mieste, ktoré vyčistili a upravili. Samotný pomník bez nároku na odmenu opravil a zcelil z ôsmych zlomených kusov modranský kamenár Jozef Stojka st. Ohrádku pomníka zhotovil rovnako altruisticky Ján Čermák.

hier ruhen
JOSEF CSERMAK
geb. 1. Feb. 1817 gest. 17. Juni 1895
dessen Gattin
MARIE GEB. HIRNER
geb. 1. Sept. 1824 gest. 8. Aug. 1871
und ihre Kinder
JOSEF, ALOIS
ROSA und THERESE.
Ruhet in Frieden!

 

Anton Macháček: Obnova pomníka na Čermákovej lúke, in: Modranské zvesti 9/2012, str. 20

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy