Čermákova lúka je miesto, ktorého názov vzišiel z osamelého pomníka rodinného hrobu. Tento jediný pomník sa zachoval na bývalom huncokárskom cintoríne. Jozef Čermák (Josef Csermak, 1817-1895) bol mestský drevorubač huncokárskeho pôvodu. Jeho manželka Mária (rod. Hirner, † 1871) zomrela na týfus. Podľa upresňujúcej informácie sa narodila 1. septembra v roku 1823, na pomníku má letopočet 1824. V hrobe boli podľa nápisu na pomníku pochované aj štyri ich deti, ktoré zomreli asi v mladom veku. Bližšie údaje už nie sú známe.
Kamenný pomník rodiny dali obnoviť členovia Modranského turistického spolku. Osadili ho svojpomocne v júli 2012 na pôvodnom mieste, ktoré vyčistili a upravili. Samotný pomník bez nároku na odmenu opravil a zcelil z ôsmych zlomených kusov modranský kamenár Jozef Stojka st. Ohrádku pomníka zhotovil rovnako altruisticky Ján Čermák.

hier ruhen
JOSEF CSERMAK
geb. 1. Feb. 1817 gest. 17. Juni 1895
dessen Gattin
MARIE GEB. HIRNER
geb. 1. Sept. 1824 gest. 8. Aug. 1871
und ihre Kinder
JOSEF, ALOIS
ROSA und THERESE.
Ruhet in Frieden!

 

Anton Macháček: Obnova pomníka na Čermákovej lúke, in: Modranské zvesti 9/2012, str. 20

Blízke pamätníky

Kamerové systémy