V roku 2009 bolo na lúke Blatina v pezinskom chotári zriadené pietne trampské miesto venované zosnulým pezinským trampom a chatárom. Jeho iniciátori trampi Lewis a Zajo z trampských oddielov Mexiko a Čierny jastrab odhalili 24. októbra 2009 pomník s pamätnou tabuľou počas Blatošlapu, konaného každoročne Regionálnym trampským združením Pezinok.

Jarka: Blatošlap 2009, RTZ Pezinok, in: ahojahoj.szm.com

Kamerové systémy