Arcibiskup Juraj Selepčéni svoje majetky vo Svätom Jure daroval testamentom rádu piaristov, ktorí krátko po jeho smrti prišli do mesta v roku 1685. Testamentom boli zaviazaní zriadiť v meste školu. Gymnázium otvorili už v roku 1687 v provizórnejších priestoroch už jestvujúcich budov. Sami pracovali na budovaní kláštorného komplexu, ktorého súčasťou by bola nová školská budova. Podľa literatúry to bolo v rokoch od 1720 do 1763. Gymnázium zaniklo na konci 18. storočia. Piaristi ho v roku 1865 obnovili ako nižšie gymnázium, ktoré potom existovalo až do roku 1918.
Pri vchode do budovy kláštora a bývalej školy bola osadená pamätná tabuľa, ktorá pripomína existenciu piaristického gymnázia. Tabuľa zaznamenala rad osobností, ktoré na ňom študovali, vrátane bernolákovcov Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča.

 

Kamerové systémy