Arcibiskup Juraj Selepčéni svoje majetky vo Svätom Jure daroval testamentom rádu piaristov, ktorí krátko po jeho smrti prišli do mesta v roku 1685. Testamentom boli zaviazaní zriadiť v meste školu. Gymnázium otvorili už v roku 1687 v provizórnejších priestoroch už jestvujúcich budov. Sami pracovali na budovaní kláštorného komplexu, ktorého súčasťou by bola nová školská budova. Podľa literatúry to bolo v rokoch od 1720 do 1763. Gymnázium zaniklo na konci 18. storočia. Piaristi ho v roku 1865 obnovili ako nižšie gymnázium, ktoré potom existovalo až do roku 1918.
Pri vchode do budovy kláštora a bývalej školy bola osadená pamätná tabuľa, ktorá pripomína existenciu piaristického gymnázia. Tabuľa zaznamenala rad osobností, ktoré na ňom študovali, vrátane bernolákovcov Juraja Fándlyho a Juraja Palkoviča.

 

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy