Philippe Pinel (1745 - 1826) sa napriek počiatočnému štúdiu literatúry a teológie stal lekárom. Vedúce postavenie šéflekára v azylovom dome pre mužov v Paríži mu umožnilo zavádzať nové spôsoby liečby psychiatrických pacientov. Podľa vzoru humanistických kolegov ich zbavil pút. Aj keď dnes je Pinel uznávaný ako priekopník liečby duševne chorých, vo svojej dobe si získal reputáciu ako všeobecne rozhľadený lekár. Stal sa profesorom medicíny, patológie, členom národnej akadémie vied a národnej lekárskej akadémie. Od roku 1994 je jeho meno v názve pezinskej psychiatrickej nemocnice.
Areál Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku zdobí od roku 2002 Pinelov pomník v podobe busty na kamennej stéle. V spodnej časti je stroho označený spomenutým rokom a menami Venkov, Margoč, Csöglei. Sú to autori busty, výtvarného a kamenárskeho riešenia pomníka.

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy