Základy psychiatrickej hospitalizačnej liečby na Slovensku boli položené v roku 1924 v Cajle v priestoroch budov bývalých železitých kúpeľov. Bolo to prvé psychiatrické zariadenie tohto typu na Slovensku. Dlhú dobu existovalo len na základe zmluvy medzi štátom a akciovou kúpeľnou spoločnosťou, ktorá prenajímala ubytovacie priestory pre pacientov. Po prechodnom vojnovom období sa zariadenie stalo v roku 1947 štátnym ústavom. V roku 1994 získalo štatút nemocnice pod názvom Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela podľa humanistického francúzskeho psychiatra.
Pri športovom ihrisku v roku 1954 vybudovali pomník venovaný P. Pinelovi (1745 - 1826). Kamennú bustu naň zhotovil sochár Ladislav Majerský bezplatne. Na betónovom pomníku je nápis POSTAVILI ZAMESTNANCI SLP V PEZINKU RO. 54. Busta sa v súčasnosti na pomníku nenachádza, mohla by byť súčasťou niektorého pracoviska nemocnice.

P. Černák, G. Hrková, S. Tomašových: Vplyv osobnosti profesora Matulaya..., in: Alkoholizmus a drogové závislosti 32/1997, str. 7

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
 • Súradnice:
  48.3136928, 17.2361578
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
 • Súradnice:
  48.3036154, 17.2704981
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
 • Súradnice:
  48.3036177, 17.2705033
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
 • Súradnice:
  48.3191867, 17.2122644
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
 • Súradnice:
  48.3167450, 17.2026703
Synagóga, Pezinok
Synagóga, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2873606, 17.2725392
Nenarodeným deťom, Grinava
Nenarodeným deťom, Grinava
 • Súradnice:
  48.2698261, 17.2465378
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
 • Súradnice:
  48.3260736, 17.2342050
Franz Utschik († 1934), Cajla
Franz Utschik († 1934), Cajla
 • Súradnice:
  48.3413442, 17.2638408
Pomník padlých, Grinava
Pomník padlých, Grinava
 • Súradnice:
  48.2692506, 17.2457117
Padlým antifašistom, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
 • Súradnice:
  48.2692219, 17.2455133
SNP, Pezinok
SNP, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2900661, 17.2686150
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2845942, 17.2709728
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2864861, 17.2761414
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
 • Súradnice:
  48.3166236, 17.2543183
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
 • Súradnice:
  48.2877067, 17.2700575
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2888589, 17.2687833
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2863325, 17.2759075
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2864656, 17.2760469
Zaniknuté - pomník padlých 1915, Pezinok
 • Súradnice:
  48.2862853, 17.2694164
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
 • Súradnice:
  48.28959038794819, 17.268130914958192
Osloboditeľom, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
 • Súradnice:
  48.28960109585105, 17.26807458856888
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
 • Súradnice:
  48.28592636869043, 17.269976274760438
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Pezinok
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Pezinok
 • Súradnice:
  48.28776321356647, 17.270781551757864
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
 • Súradnice:
  48.285879964423174, 17.269815342219545
Slobodné kráľovské mesto - 370. výročie, Pezinok
Slobodné kráľovské mesto - 370. výročie, Pezinok
 • Súradnice:
  48.285887103543686, 17.269874350817872
Slobodné kráľovské mesto - 300. výročie, Pezinok
Slobodné kráľovské mesto - 300. výročie, Pezinok
 • Súradnice:
  48.28669588450097, 17.270453741677215
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
 • Súradnice:
  48.28576395356969, 17.26951761701889
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
 • Súradnice:
  48.28581661888144, 17.26967234268068
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
 • Súradnice:
  48.286802988816106, 17.26830093385729
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
 • Súradnice:
  48.29046424051635, 17.264777526301486
Pomník padlých, Cajla
Pomník padlých, Cajla
 • Súradnice:
  48.30361519271456, 17.27064302374083
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
 • Súradnice:
  48.30362473649952, 17.270523445399476
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
 • Súradnice:
  48.29596608478744, 17.26869692909304

Kamerové systémy