Základy psychiatrickej hospitalizačnej liečby na Slovensku boli položené v roku 1924 v Cajle v priestoroch budov bývalých železitých kúpeľov. Bolo to prvé psychiatrické zariadenie tohto typu na Slovensku. Dlhú dobu existovalo len na základe zmluvy medzi štátom a akciovou kúpeľnou spoločnosťou, ktorá prenajímala ubytovacie priestory pre pacientov. Po prechodnom vojnovom období sa zariadenie stalo v roku 1947 štátnym ústavom. V roku 1994 získalo štatút nemocnice pod názvom Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela podľa humanistického francúzskeho psychiatra.
Pri športovom ihrisku v roku 1954 vybudovali pomník venovaný P. Pinelovi (1745 - 1826). Kamennú bustu naň zhotovil sochár Ladislav Majerský bezplatne. Na betónovom pomníku je nápis POSTAVILI ZAMESTNANCI SLP V PEZINKU RO. 54. Busta sa v súčasnosti na pomníku nenachádza, mohla by byť súčasťou niektorého pracoviska nemocnice.

P. Černák, G. Hrková, S. Tomašových: Vplyv osobnosti profesora Matulaya..., in: Alkoholizmus a drogové závislosti 32/1997, str. 7

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy