Od začiatku roka 1942 organizovali ilegálni funkcionári komunistickej strany Ján Osoha a Jaroslav Hlinenský založenie partizánskej skupiny v Malých Karpatoch. Jej počiatok možno stanoviť na 30. máj 1942, keď ju v lese nad Bratislavou utvorilo 10 mužov (Eugen Novák, Jaroslav Hlinenský, Gašpar Kišš, Alojz Pipaš, Ľudovít Beer, Alexander Markuš, Gejza Ambos, Ján Horváth, Jozef Szarasz a Ernest Eisenberger). Veliteľom skupiny, ktorá prijala meno Janka Kráľa sa stal J. Hlinenský. Skupina sa mala postupne vyzbrojovať, začiatkom júna táborila v horách nad Častou. Počas svojej krátkej existencie nevyvinula žiadnu bojovú činnosť pre chabú výzbroj, problematické zásobovanie a asi tiež preto, že sám J. Hlinenský sa necítil byť vhodným veliteľom. Skupina začala 13. júla presun na stredné Slovensko. V tom čase mala 13 členov (uvádza sa, že ich celkovo v jej radoch bolo 17). (Alojz Strachota, Zoltán Frankl, Goga, Pavlík, Pilárik, Kopeinig, Beňadik, Jozef Sedlák). Po udaní miestnym poľovníkom 17. júla skupinu zadržala trojica chtelnických žandárov. Partizáni skončili vo väzení a väčšina z nich sa napokon dostala do transportu 250 väzňov do Mauthausenu, ktorý vypravili z Bratislavy 19. februára 1945.
Pomník Partizánskej skupine Janka Kráľa v Píle odhalili 6. septembra 1970. Najvýznamnejšou súčasťou pomníka bola bronzová pamätná tabuľa. Po jej odcudzení zberačmi kovov dala obec Píla v roku 2011 pomník obnoviť a inštalovala naň kamennú tabuľu s pôvodným textom. Pretože hranice katastra obce Píla sú vo veľkej miere už na okraji jej intravilánu, stalo sa, že pamätná tabuľa je v podstate umiestnená už na území chotára obce Častá.

NA PAMIATKU PARTIZÁNSKEJ SKUPINY
JANKA KÁĽA,
KTOREJ POLITICKÝM KOMISÁROM BOL
PROF. ALEXANDER MARKUŠ, SKUPINA
TÁBORILA NA PÍLE V ROKU 1942.

 

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986

Kamerové systémy