V období po 2. svetovej vojne bol pomník padlých z 1. svetovej vojny pred kostolom rozšírený o dva postranné pomníky. Pamätné tabule na nich zaznamenali osve mená vojakov padlých počas 2. svetovej vojny a obete prechodu fronty.

PADLY V DRUHEJ SV. VOJNE
ŠEBORA FRANTIŠEK 23 R.
ŠCHVANDTNER ERNEST 29 R.
LUKAČOVIČ ŠTEFAN 27 R.
NÍTSCHNEJDER LADISLAV 21 R.
FRANCEN JÁN 28 R.
PADLY ABY SME MI ŽILI

 

PADLI ZA PRIECHODU FRONTU
DOBŠOVIČ ŠTEFAN 19 R.
MONSBERGER ANTON 17 R.
CITTERA VILIAM 19 R.
SETNICKÝ PAVOL 37 R.
.
.

 

Štefan Dobšovič (18-ročný), Anton Monsberger (21-ročný) a Viliam Cittera (18-ročný) zahynuli, keď neopatrne pozorovali z vrchu Glóc ustupujúcich nemeckých vojakov a tí ich zastrelili. Nešťastná udalosť sa stala 4. apríla 1945. Dobšovič a Cittera zomreli na mieste, Monsberger na druhý deň doma. Na vrchu Glóc majú postavený kríž.
Pamätná tabuľa okrem nich zaznamenala ešte aj Pavla Setnického (38-ročný). M. Kováčik uvádza ešte ďalšie civilné osoby, ktoré zahynuli v Častej po strelných zraneniach počas oslobodzovacích bojov (63-ročný Karol Stichenwirth z Bratislavy, 41-ročný Lukáš Miloslav Svrček z Píly, 9-ročný Ján Emil Sobolík a 71-ročný Rudolf Šebora).
V zozname padlých slovenských vojakov na východnom fronte sa uvádza Nittschneider Ladislav z Častej, narodený v roku 1922. Ako miesto jeho smrti 18. decembra 1943 je zaznamenaná Novoalexandrovka na Kryme.

 

Michal Kovačik: Častá v kontexte zmien prvej polovice 20. storočia, Častá 2015, str. 140

Štefan Pálffy (1828 – 1910), Červený Kameň
Rudolf Poizl († 1969), Častá
SNP, Častá
Ján Pálffy (1829 - 1908), Častá
Juraj Fándly (1750 - 1811), Častá
Pomník padlých, Častá
Kamerové systémy