Vo vstupnom priestore slovenského evanjelického kostola v Modre bola v auguste 1994 odhalená pamätná tabuľa venovaná vojakom evanjelickej farnosti, ktorí padli v dobe 2. svetovej vojny.

SVOJE ŽIVOTY POLOŽILI
V 2. SVET. VOJNE 1939 - 1945
SAMUEL BARTOŠ
PAVOL FLAŠKÁR

A V SLOV. NÁR. POVSTANÍ 1944
PADLI
JÁN PRIBULA
PAVOL VAGO

PRI 50. VÝR. SNP SI UCTIEVA
PAMIATKU SVOJICH PADLÝCH
EVANJ. A. V. CIRK. ZBOR
AUGUST 1994           V MODRE

 

Samuel Bartoš (* 1919) padol 22. júla 1941 v radoch slovenskej armády na východnom fronte pri ukrajinskom Lipovci.
Ján Pribula (* 1918) ako záložník povolaný do slovenskej armády sa s piešťanskou posádkou začlenil do 1. československej armády na strane SNP. Padol 19. októbra 1944 v bojoch pri Dolnom Harmanci, podľa údaju z náhrobníka 19. októbra 1944. Pravdepodobne po oslobodení boli jeho ostatky prenesené na cintorín do Modry.
O ďalších dvoch osobách z pamätnej tabule sme v dostupnej literatúre nenašli žiadne poznatky.

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy