Autorom pomníka padlým v 2. svetovej vojne na Dobrej Vode je podľa signatúry na pomníku kamenár L. Pripko.

PADLÝM
V DRUHEJ
SVETOVEJ
VOJNE
1941-1945
JAKUB
AŽALTOVIČ
1911 1944
VLADIMÍR
JANKOVIČ
1927 1944
FRANTIŠEK
NOVÁK
1915 1944

 

PADLI
V BOJI
ZA MIER
A SLOBODU


ČESŤ ICH
PAMIATKE!

NOEM
AŽALTOVIČ
1909 1944
DOMINIK
ONDREJKOVIČ
1916 1944
ŠTEFAN
PAVLOVIČ
1919 1942
ELENA
MIKLÁŠOVÁ
1907 1945

 

Z internetovej stránke obce obecdobravoda.eu máme sporadické informácie o nasledujúcich osobách.
Jakub Ažaltovič padol v povstaní pri Kremnici.
Karol Piešťanský padol v boji s Nemcami pri Utekáči.
Noem Ažaltovič zahynul v nemeckom zajatí.
Ján Ladvenica zahynul v nemeckom zajatí.
V zozname nezvestných vojakov slovenskej armády na východnom fronte je o Štefanovi Pavlovičovi uvedené, že ho pri Salizovke zajali 24. novembra 1942 partizáni a pravdepodobne popravili.

 

Ján Hollý (1785 - 1849), Dobrá Voda
Ján Hollý - hrob, Dobrá Voda
Pomník padlých, Dobrá Voda
Padlým červenoarmejcom, Dobrá Voda
Kamerové systémy