Krátko po roku 1945 bola na pomník padlých v 1. svetovej vojny osadená pamätná tabuľa obetí padlých mužov z obce v ďalšej vojne a pomník bol spredu doplnený o reliéf s motívom SNP.

PADLÍ VO VÁLKE
1938-1945
HLÚCH EMIL
NAR. 30. VI. 1921.
ŠPÁNIK JOZEF
NAR. 23. III. 1913.
KALNÝ JOZEF
NAR. 1. IV. 1922.
KERN JÚLIUS
NAR. 23. IX. 1925.
ZÁBROCKÝ JOZEF
NAR. 23. IV. 1920.
STARÁČIK JOZEF
NAR. 27. VIII. 1924.
KALUŽA KAROL
NAR. 9. VII. 1924.
BANGO AUGUSTÍN
NAR. 11. I. 1921.

 

Milan Hlúch, vojak II. československej paradesantnej brigády v ZSSR, padol v bojoch o Duklu v októbri 1944.
Karol Kaluža, vojak povstaleckej armády, padol v boji na neznámom mieste. Ak zahynul v roku 1944 bol by podľa tabule 20-ročný, podľa literatúry 30-ročný.
Jozef Špánik, vojak povstaleckej armády, bol zajatý a v januári 1945 upálený vo vápenke v Nemeckej.
Jozef Zábrocký, narukoval do slovenskej armády v roku 1941, padol v bojoch proti Sovietskemu zväzu 20. mája 1943 pri obci Michalky.
Jozef Kalný, Július (Ján) Kern (*1926), Jozef Staráčik (Staráček) boli zajatí a popravení nemeckými vojakmi pri Chtelnici 5. apríla 1945, pretože sa chceli pridať k partizánom.

 

Ľudovít Žvach: Padlí hrdinovia v boji proti fašizmu z Trnavského okresu, in: Protifašistický odboj v okrese Trnava, Bratislava 1979, tr. 179, 180, 185;
Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), in: upn.gov.sk

Popraveným partizánom († 1945), Chtelnica
Oslobodenie, Chtelnica
Pomník padlých, Chtelnica
Správcovia fary, Chtelnica
Rímskokatolícki kňazi z Chtelnice, Chtelnica
Československá lipa, Chtelnica
Významné udalosti Slovákov, Chtelnica
Kamerové systémy