Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Modre venoval pamätnú tabuľu svojim členom, ktorí padli ako vojaci počas 1.svetovej vojny. Odhalili ju v slovenskom evanjelickom kostole v roku 1921.

Mená vo svetovej vojne roku 1914 - 1918 v boji padlých
alebo vo vojanskej službe zomrelých údov sboru evanjelického
a. v. slovenského v Modre.
Karol Bakoš
Ján Bartoš
Sámuel Bartoš
Ján Farkaš
Pavel Farkaš
Pavel Farkaš
Martin Fleischhacker
Pavel Hornáček
August Hýl
Štefan Ingeli
Pavel Igor Zoch
Jozef Rášo
Alexander Janko
Bela Janko
Gustav Karlik
Ludevít Kellenberger
Ján Kopčík
Sámuel Kopčík
Štefan Krištofík
Gustáv Kuchta
Martin Martiš
Alexander Mesík
Matej Simonovič
.
Andrej Mesík
Karol Mesík
Ján Orgon
Jozef Rehák
Michal Slabon
Sámuel Sodoma
Alexander Šimko
Ján Šimonovič
Pavel Valach
Martin Vičik
Rudolf Klučik
.

Ev. Jána 15. 13.

Boli hnaní do boja za cudzé ciele. Ale to obmýšlané zlé
Boh obrátil v dobré. Ich smrť v službe otrokárov poslúžila k
oslobodeniu nášho drahého národa.

Na znak svojej lásky a vďaky postavit dala ich rodná cirkev,
keď r. P. 1921 obnovovala svoj chrám.

 

Blízke pamätníky

Daniel Minich (1823 - 1900), Modra
Mejzin Useini (1942 - 2010), Modra
Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy