Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Modre venoval pamätnú tabuľu svojim členom, ktorí padli ako vojaci počas 1.svetovej vojny. Odhalili ju v slovenskom evanjelickom kostole v roku 1921.

Mená vo svetovej vojne roku 1914 - 1918 v boji padlých
alebo vo vojanskej službe zomrelých údov sboru evanjelického
a. v. slovenského v Modre.
Karol Bakoš
Ján Bartoš
Sámuel Bartoš
Ján Farkaš
Pavel Farkaš
Pavel Farkaš
Martin Fleischhacker
Pavel Hornáček
August Hýl
Štefan Ingeli
Pavel Igor Zoch
Jozef Rášo
Alexander Janko
Bela Janko
Gustav Karlik
Ludevít Kellenberger
Ján Kopčík
Sámuel Kopčík
Štefan Krištofík
Gustáv Kuchta
Martin Martiš
Alexander Mesík
Matej Simonovič
.
Andrej Mesík
Karol Mesík
Ján Orgon
Jozef Rehák
Michal Slabon
Sámuel Sodoma
Alexander Šimko
Ján Šimonovič
Pavel Valach
Martin Vičik
Rudolf Klučik
.

Ev. Jána 15. 13.

Boli hnaní do boja za cudzé ciele. Ale to obmýšlané zlé
Boh obrátil v dobré. Ich smrť v službe otrokárov poslúžila k
oslobodeniu nášho drahého národa.

Na znak svojej lásky a vďaky postavit dala ich rodná cirkev,
keď r. P. 1921 obnovovala svoj chrám.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy