Na pomník padlých na katolíckom cintorín vo Svätom Jure bola krátko po roku 1945 osadená pamätná tabuľa miestnych vojakov, ktorí zahynuli v bojoch 2. svetovej vojny. Prvých päť vojakov zahynulo v radoch slovenskej armády v ťažení proti Sovietskemu zväzu. Mená ďalších siedmych vojakov, ktorí zhynuli v protifašistickom odboji, prevzala aj pamätná tabuľa z roku 1959, odhalená k výročiu SNP. Poslední dvaja vojaci na tabuli majú čas úmrtia niekoľko mesiacov po vojne.

Za koho vedeli život klásť, sa tu biť,
len mŕtvi majú právo - právo hovoriť.
IVAN TEREN.
Tomaškovič Jozef
Ivica Imrich
Ondrejkovič Ján
Hupka Karol
Ondrejkovič Joz.
Reingráber Viliam
Tomaškovič Ján
Srna Michal
Bednarič Alojz
Lisý Michal
Kujovič Karol
Kohút Štefan
Lackovič Viktor
Bednár Jozef
strel. 25.IV.1920 - 30.VII.1941
strel. 9.X.1920 - 11.IX.1942
strel. 15.VIII.1919 -16.X.1942
čatár 8.X.1918 - 26.III.1943
strel. 10.VI.1921 - 30.X.1943
vojin 28.V.1906 - 13.IX.1944
vojin 27.V.1911 - 13.XI.1944
vojin 16.IX.1905 - 14.IX.1944
čatár 30.IV.1922 - 13.X.1944
strel. 24.1.1915 - 21.III.1945
vojin 18.X.1914 - 25.IV.1945
strel. 29.VII.1921 - nezvestný
strel. 24.III.1924 - 28.X.1945
strel. 7.VII.1926 - 25.IX.1945

 

Vojaci, ktorí zahynuli v boji proti Sovietskemu zväzu sú v zozname padlých vojakov na východnom fronte. Vojaci z Neštichu, ktorý sa stal v roku 1944 súčasťou Svätého Jura, sú v tomto zozname omylom radení do Smolenickej Novej Vsi, ktorej historický názov bol rovnako Neštich. Úplný zoznam padlých publikoval v roku 2020 Petr Švanda.

 • Jozef Tomaškovič z Neštichu (správny dátum narodenia 25.3.1920) padol pri ukrajinskej obci Granov (do roku 1939 Granów, Poľsko).
 • Imrich Ivica zo Svätého Jura narukoval v roku 1940, padol pri obci Kutajskaja (Rusko). Tam bol i pochovaný. V roku 2016 exhumovaný a prenesený na nový slovenský vojenský cintorín v Apšeronsku.
 • Ján Ondrejkovič zo Svätého Jura padol pri rieke Suchaja Cice pri Krasnodare, pochovaný bol v obci Abchazskaja. V roku 2016 exhumovaný a prenesený na nový slovenský vojenský cintorín v Apšeronsku.
 • Karol Hupka (správny dátum narodenia 8.9.1918) zo Svätého Jura bol pri obci Kerč na Kryme ťažko ranený, po pár dňoch zomrel v nemeckom poľnom lazarete (správny dátum úmrtia 26. február 1943). Na druhý deň ho pochovali na cintoríne v Kerči.
 • Jozef Ondrejkovič z Neštichu padol zasiahnutý guľometnou paľbou za obcou Ševčenko. Pochovaný bol ešte v ten deň v susednej obci Kalančak (Ukrajina).
 • Viliam Reingraber zo Svätého Jura v zostave trnavskej vojenskej posádky odišiel počas SNP na povstalecké územie. Pravdepodobne zahynul v boji. Našli ho zastreleného v chotári Viesky (súčasť obce Bystričany). Pochovaný bol v hromadnom hrobe v Zemianskych Kostoľanoch.
 • Ján Tomaškovič z Neštichu bol v auguste 1944 povolaný ako záložník do armády v Martine. Prešiel na stranu povstalcov, padol pri obci Baláže.
 • Michal Srna (správny dátum narodenia 16.11.1905) zo Svätého Jura v zostave trnavskej vojenskej posádky odišiel k povstalcom. Po zásahu mínometným granátom bol 10.9.1944 ranený pri Žarnovici (alebo v úseku medzi Handlovou a Topoľčanmi) a prevezený do nemocnice. Od tej doby zostal nezvestný, pravdepodobne zahynul, úradne vyhlásený za mŕtveho bol po vojne.
 • Alojz Bernadič (na tabuli nesprávne čatár Bednarič) zo Svätého Jura na východnom fronte padol do sovietskeho zajatia a vstúpil do radov 1. československého armádneho zboru v ZSSR. V hodnosti vojaka (niekde sa uvádza slobodník) 2. čsl. paradesantnej brigády bol na palube Lisunova Li-2, letiaceho na pomoc SNP. Lietadlo bolo zostrelené v noci 13. októbra 1944 nad vrchom Slemä pri Liptovskej Porúbke, zahynulo 13 príslušníkov brigády a 6-členná sovietska posádka. Po znesení mŕtvych tiel partizánmi bol 18. októbra pochovaný na cintoríne v Nižnej Boci, v roku 1945 exhumovali a previezli na cintorín do Svätého Jura.
 • Michal Lisý zo Svätého Jura sa zúčastnil Malej vojny (konflikt s maďarskou armádou) aj protipolského ťaženia slovenskej armády. Ako príslušník povstaleckej armády v čase SNP padol 8. novembra 1944 pri Balážoch do zajatia. Deportovaný bol do nemeckého zajateckého tábora na území Poľska. Po neúspešnom úteku pravdepodobne zomrel od vyčerpania v zajateckom tábore v českom Sokolove 21. alebo 23. marca 1945. Pochovaný tam bol asi v hromadnom hrobe. Po vojne ho vyhlásili za nezvestného.
 • Karol Kujovič (správny dátum narodenia 18.10.1916) zo Svätého Jura sa zúčastnil protipolského ťaženia. Ako príslušník východoslovenskej divízie prešiel v čase SNP k partizánskej brigáde Kriváň. Po prechode frontu vstúpil do 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, v bojoch pred Žilinou bol ťažko ranený. Zomrel 23. alebo 25. apríla 1945 v poľnom lazarete vo Vrútkach, kde bol aj pochovaný na dočasnom vojenskom cintoríne. Po exhumácii ho uložili 29. augusta 1945 do hrobu na katolíckom cintoríne vo Vrútkach.
 • Štefan Kohút (správny dátum narodenia 22.8.1921) zo Svätého Jura ako príslušník povstaleckej armády zostal nezvestný 3. novembra 1944 po boji v priestore Biely Potok - Liptovská Lúžna. Padol alebo bol zajatý nemeckými vojakmi. Po vojne bol vyhlásený za mŕtveho.
 • O Viktorovi Lackovičovi zo Svätého Jura nie sú známe bližšie údaje.
 • Jozef Bednár zo Svätého Jura podľa príbuzných zomrel v sovietskom zajatí.

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietského ťaženia (jún 1941 – august 1944), in: www.upn.gov.sk;
Juraj Pavelek: Protifašistická činnosť v obci Svätý Jur v rokoch 1939-1945, in: Nezabudnúť..., Pezinok 2008, str. 22;
Petr Švanda: Vlasť ich zavolala - smrť ich dostihla..., in: Historika 1/2020, str. 50-55

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy