V Smoleniciach pôvodný pomník padlých z roku 1928 rozšírili v roku 1946 o novú výtvarnú časť - súsošie matky s dieťaťom. V jeho pozadí pribudla tabuľa s vytesaným zoznamom siedmych vojakov z obce, ktorí zahynuli v rokoch 2. svetovej vojny. Podľa literatúry mal pôvodný pomník padlých a aj jeho rozšírenú časť zhotoviť František Ott, kamenár z Nádaša (Trstína). Najskôr to však platí len pre pôvodnú časť. Na súsoší matky s dieťaťom je zvetraná signatúra kamenára, pravdepodobne J. OTT, NÁDAŠ.

REPA JOZEF
1919 - 1942

SLÁDEK RUDOLF
1916 - 1942

PIŠKULA BENEDIKT
1915 - 1943

POČUCH JOZEF
1909 - 1944

VALLO MICHAL
1917 - 1944

RUŽIČKA LADISLAV
1909 - 1945

ZELA ŠTEFAN
1921 - 1945

 

  • Jozef Repa je v zozname padlých slovenských vojakov na východnom fronte. Zahynul 24. septembra 1942 pri obci Kutajskaja ako radový vojak, povolaný zo záloh.

  • Rudolf Sládek je v zozname v zozname padlých slovenských vojakov na východnom fronte. Zahynul ako čatník z povolania 10. augusta 1942 pri obci Kropotkin.

  • Benedikt Piškula má v zozname padlých slovenských vojakov na východnom fronte uvedené rodisko obec Častú. Zahynul 10. mája 1943 pri meste Ovruč.

  • Jozef Počuch bol vojakom trnavskej posádky. Zapojil sa na strane povstaleckej armády do bojov v SNP, padol 17. septembra 1944 pri Veľkej Čausi (uvádza sa aj 15. septembra 1944, Ľ. Žvach, str. 183).

  • Michal Vallo mal kontakty na organizátorov povstania a do bojov SNP sa zapojil od počiatku. Padol ako vojak povstaleckej armády 8. septembra 1944 pri Malých Uherciach (uvádza sa aj ako Michal Valo, ktorý padol pri Veľkých Uherciach, Ľ. Žvach, str. 185).

  • Ladislav Ružička sa zapojil do bojov SNP ako vojak povstaleckej armády. Bol zranený na nohe a po vyliečení sa vrátil domov. Tu ho však zaistili Nemci a deportovali do niektorého z koncentračných táborov, kde pravdepodobne zahynul. Osoba s rovnakým menom bola v 2. bratislavskom transporte do Mauthausenu, vypravenom 31. marca 1945.

 

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 165, 218;
Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), in: upn.gov.sk;
Ľudovít Žvach: Padlí hrdinovia v boji proti fašizmu z Trnavského okresu, in: Protifašistický odboj v okrese Trnava, Bratislava 1979, str. 183, 185

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenice
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Objavenie jaskyne Driny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy