Z vďačnosti za ukončenie 2. svetovej vojny a vojakom z Cajly, padlým počas nej, dali členovia miestneho spolku vojakov vo výslužbe postaviť pomník, ktorého dominujúcou výtvarnou časťou je socha Panny Márie vo výklenku štíhleho prístrešku. Dá sa odhadnúť, že pomník bol postavený krátko po roku 1945, najneskôr v roku 1950. Na pamätnej tabuli je 5 mien vojakov z obce, ktorých fotomedailóny sa do dnešnej doby nezachovali. Pomník dal v roku 2004 zrenovovať Ondrej Hanúsek. Po obnove ho posvätil 8. decembra toho roku pezinský farár Zdenko Sitka.

NA POČESŤ SKONČENIA II. SVE-
TOVEJ VOJNY A PADLÝM HRDINOM
BOLA POSTAVENÁ TÁTO SOCHA P.
MARIE SPOLKOM VOJ. VYS. A FRONT.
BOJ. G. M. R. ŠTEFANIKA

F. KRNÁČ
J. CHRENO
P. TURANSKÝ
J. HACAJ
F. SOJKOVIČ

*1919 +1945
*1920 +1944
*1915 +1945
*1897 +1945
*1906 +1945

NECH IM JE SLOVENSKÁ
ZEM LAHKA

 

Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 4

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
Padlým antifašistom, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy