Z vďačnosti za ukončenie 2. svetovej vojny a vojakom z Cajly, padlým počas nej, dali členovia miestneho spolku vojakov vo výslužbe postaviť pomník, ktorého dominujúcou výtvarnou časťou je socha Panny Márie vo výklenku štíhleho prístrešku. Dá sa odhadnúť, že pomník bol postavený krátko po roku 1945, najneskôr v roku 1950. Na pamätnej tabuli je 5 mien vojakov z obce, ktorých fotomedailóny sa do dnešnej doby nezachovali. Pomník dal v roku 2004 zrenovovať Ondrej Hanúsek. Po obnove ho posvätil 8. decembra toho roku pezinský farár Zdenko Sitka.

NA POČESŤ SKONČENIA II. SVE-
TOVEJ VOJNY A PADLÝM HRDINOM
BOLA POSTAVENÁ TÁTO SOCHA P.
MARIE SPOLKOM VOJ. VYS. A FRONT.
BOJ. G. M. R. ŠTEFANIKA

F. KRNÁČ
J. CHRENO
P. TURANSKÝ
J. HACAJ
F. SOJKOVIČ

*1919 +1945
*1920 +1944
*1915 +1945
*1897 +1945
*1906 +1945

NECH IM JE SLOVENSKÁ
ZEM LAHKA

 

Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 4

Kamerové systémy