Pred príchodom oslobodzovacieho frontu nemecké delostrelecké oddiely zaujali palebné postavenie vo vinohradoch. Ráno 2. apríla 1945 začala na Svätý Jur útočiť Červená armáda od roviny. Boje boli intenzívne, nemeckí vojaci druhý deň nadránom opustili svoje pozície a ustúpili do Malých Karpát. Na svitaní bol Jur oslobodený, v jeho chotári padlo 26 sovietskych vojakov.
Pomník vojakom Červenej armády, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Svätého Jura, sa nachádza v parčíku na Dukelskej ulici. Bol sem premiestnený začiatkom 90-tych rokov minulého storočia zo svojho pôvodného miesta pred cholerovým stĺpom. Pomník odhalili 8. júla 1945, ešte 6 dní predtým, než sovietske vojsko (štáb generála Kuznecova) opustilo Jur.

 

Katarína Popelková, Beáta Vlasáková: Svätý Jur v 20 storočí, in: Svätý Jur 1209-2009 - Dejiny písané vínom, Svätý Jur 2009, str. 188, 190

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Nenarodeným deťom, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy