Počas prechodu fronty 2. svetovej vojny padli v chotári Dobrej Vody dvaja vojaci Červenej armády. Boli pochovaní na miestnom cintoríne. Obec im postavila v roku 1945 náhrobok, ktorý na cintoríne pretrval aj po po presune exhumovaných pozostatkov vojakov na Slavín.

 

Kamerové systémy