Počas prechodu fronty 2. svetovej vojny padli v chotári Dobrej Vody dvaja vojaci Červenej armády. Boli pochovaní na miestnom cintoríne. Obec im postavila v roku 1945 náhrobok, ktorý na cintoríne pretrval aj po po presune exhumovaných pozostatkov vojakov na Slavín.

 

Ján Hollý (1785 - 1849), Dobrá Voda
Ján Hollý - hrob, Dobrá Voda
Pomník padlých, Dobrá Voda
Padlým v 2. svetovej vojne, Dobrá Voda
Kamerové systémy