Cajlu oslobodili vojaci Červenej armády 2. apríla 1945, ale ešte aj 4. apríla bola obec zbombardovaná po nálete nemeckých lietadiel. Počas prechodu frontu sa o Cajlu zviedli ťažké boje, pri ktorých zahynulo v jej chotári 66 sovietskych vojakov. Boli pochovaní v 25 hroboch. Začiatkom roka 1946 ich exhumovali a previezli na Slavín. Známe sú mená len štrnástich z nich.
Na území obce sa zachoval pomník padlým vojakom Červenej armády, postavený v roku 1945 asi nad jedným z ich hrobov. V roku 2021 dalo mesto Pezinok pomník zrenovovať.

Kamerové systémy