Pomník padlým antifašistom v Grinave bol postavený asi v roku 1958. Jeho autorom je P. Tóth.

V HRDINNOM BOJI ZA OSLOBODENIE
NAŠEJ VLASTI POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
des. SEVERÍN SANDTNER
des. GUSTÁV SATKO
por. FRANTIŠEK LENNER
* 22. 6. 1922 † 11. 9. 1944
* 23. 4. 1922 † 10. 9. 1944
* 6. 4. 1916 † 15. 4. 1945
TÝRANÝ A MUČENÝ GESTAPOM
BOL POPRAVENÝ DŇA 6. 2. 1945
DOMINIK VIRGOVIČ * 12. 2. 1912

 

Severín Santner je v databáze vojenských hrobov www.evidencevh.army.cz. Desiatnik Severin Santner (*22. 6. 1922, Grinava) padol v boji pri obci Pielnia (Poľsko) 13. septembra 1944 pri karpatsko-dukelskej operácii ako príslušník 2. československej paradesantnej brigády 1. československého armádneho zboru.

František Lenner (* Modra 1916) bol riaditeľom školy v Grinave. Podľa evidencie vojnových hrobov na (www.evidencevh.army.cz) kapitán František Lenner, narodený v Modre 6. apríla 1916, padol 16. apríla 1945 v boji na Strečne ako príslušník 3. pešej brigády 1. československého armádneho zboru.
Pochovaný by mohol byť na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši (rad X. číslo hrobu 40), priezvisko na náhrobku je v tvare Lenuer, v zozname cintorína v tvare Lenauer (Přehled obětí - Liptovský Mikuláš, vojenský hřbitov - VPM -19273, in:www.vets.cz).
Pravdepodobnejšie však je, že je pochovaný na vojenskom cintoríne v Martine-Priekope pod číslom hrobu 392 s údajmi František Lehner * 1916 - † 24. 4. 1945 (Martin-Priekopa; Hroby obětí 2. světové války - SNP, in: www.vets.cz).
Podľa J. Pavlíka (str. 60) bol F. Lenner v roku 1944 povolaný do slovenskej armády. Z transportu brancov utiekol a pridal sa k partizánom v okolí Vrútok. 24. apríla mal padnúť do rúk nemeckých vojakov, ktorí ho mali umučiť k smrti. Po oslobodení sa jeho telo našlo v hromadnom hrobe pri Vrútkach a malo byť rodinou prevezené do Kráľovej.
Na náhrobníku svojho otca († 1952) v Kráľovej je pod menom otca zaznamenané aj jeho meno s dátumom narodenia 16. apríl 1916 a dátumom úmrtia 24. apríl 1945, ale podľa charakteru nápisu je to asi len pietna spomienka a na tomto mieste jeho telo nespočíva(?).

V dome Dominika Virgoviča večer 4. februára 1945 požiadalo o jedlo 5 ukrajinských vojakov v nemeckých službách z posádky, ktorá sídlila na majeri Grünfeld v Grinave. Počas rozhovoru, keď traja z nich mali záujem o prechod k partizánom, Virgovič prejavil snahu im pomôcť. Ďalší dvaja vojaci medzitým odišli do posádky, odkiaľ prišla desaťčlenná hliadka vojakov, ktorá zadržala Virgoviča a troch spomenutých vojakov. Dňa 6. februára zasadol na majeri nemecký vojenský poľný súd a Virgoviča odsúdil na trest smrti obesením. Rozsudok vykonali v prítomnosti obecného starostu za Grinavou pri ceste do Bratislavy o pol desiatej večer. Telo na výstrahu nechali visieť až do večerných hodín nasledujúceho dňa. Sú úvahy, že návšteva u Virgoviča nebola náhodná, ale že sa stal obeťou cielenej provokácie. Vojaci z posádky boli členmi divízie so skúsenosťami z protipartizánskeho boja a záujem niektorých vojakov o prechod k partizánom aj ich zadržanie bolo len predstierané.

 

Jozef Pavlík: Pamätnica modranského učiteľského ústavu 1870-1970, Bratislava 1970, str. 58-61;
Peter Wittgrúber: Prípad Virgovič, in: Nezabudnúť..., Pezinok 2008, str. 40-42

Pietne miesto TT, Pezinok - štôlňa Ferdinand
Alfonz Šilhár - Štefan Šilhár, Cajla
Titus Zeman (1915 - 1969), Cajla
Ferdinand Gruber († 1967), Pezinok
Irena Mlynková († 1971), Pezinok
Synagóga, Pezinok
Nenarodeným deťom, Grinava
Pietne trampské miesto Blatina, Pezinok
Franz Utschik († 1934), Cajla
Pomník padlých, Grinava
SNP, Pezinok
Karol Pekník - rodný dom, Pezinok
Karol Pekník - hrob, Pezinok
Philippe Pinel - pomník 2002, Cajla
Philippe Pinel - pomník 1954, Cajla
Ján Zigmundík (1846 - 1938), Pezinok
Pomník padlých - katolíci, Pezinok
Pomník padlých - nemeckí evanjelici, Pezinok
Pomník padlých - slovenskí evanjelici, Pezinok
Neznámy ruský vojak, Pezinok
Osloboditeľom, Pezinok
Oslobodenie Červenou armádou, Pezinok
Štefan Sandtner (1916 -  2006), Pezinok
Jezuitské gymnázium, Pezinok
Perzekuovaným občanom, Pezinok
Vojenské tábory nútených prác, Pezinok
Jozef Ľudovít Holuby (1836 - 1923), Pezinok
Ján Kupecký (1667 - 1740), Pezinok
Pomník padlých, Cajla
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Cajla
Padlým červenoarmejcom, Cajla
Kamerové systémy