V čase 2. svetovej vojny boli obyvatelia pred príchodom frontu poukrývaní v pivniciach a v horách. Boje v obci prepukli ráno 2. apríla 1945 (veľkonočný pondelok), ale trvali len asi hodinu. Ustupujúci Nemci zapálili stodoly a delostrelecký granát zapálil dom Jozefa Hečku. Škody tak neboli veľké a obete žiadne.
Pred obecným úradom je jednoduchý pomník oslobodenia obce Červenou armádou. Odhalený bol v roku 1946. V roku 2021 bol obnovený s rozhodujúcou dotáciou (3100 €) úradu vlády na obnovu vojenských hrobov.

PAMÄTNÍK
OSLOBODENIA OBCE
HORNÝCH OREŠIAN
Č. A.
DŇA 2. IV. 1945.
ČESŤ PADLÝM HRDINOM - SLÁVA VÍŤAZOM.

 

Marián Babirát, Ján Drahoš: Nad stránkami kroník, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 111;
Marek Boháček: Obnovený pomník padlým..., in: Hornoorešan 3/2021, str. 3

Nenarodeným deťom, Horné Orešany
Pomník padlých, Horné Orešany
Kamerové systémy