Nepoznáme bližšie okolnosti vzniku pamätníka oslobodenia v Modre. Jeho autorom je asi sochár Ladislav Ľudovít Pollák. V roku 2021 dalo mesto pamätník zrenovovať, najzásadnejším bodom renovácie bola výmena poškodeného mramorového obkladu betónového plató. Náklad obnovy predstavoval 9 tis. €, štyri pätiny zo sumy boli uhradené z dotácie ministerstva vnútra poskytovanej z rozpočtovej schémy na ochranu vojnových hrobov.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy