Obec Limbach bola oslobodená 2. apríla 1945. Na území obce pri bojoch zahynuli dvaja sovietski vojaci, ktorí boli pochovaní v samostatných hroboch. Ich mená nie sú známe. Obec s výraznou prevahou nemeckého obyvateľstva v tom čase bola vyľudnená, pretože domáci Nemci v strachu pred príchodom Červenej armády opustili svoje domovy, tak v dobe oslobodenia boli takmer dve tretiny domov prázdne.
Pamätná tabuľa oslobodenia obce Sovietskou armádou, ktorá je osadená na budove obecného úradu, bola odhalená 2. apríla 1970.

 

Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 158, 171

Pomník padlých, Limbach
Kamerové systémy