Snahy o odvodnenie zalesneného Šúra v chotári Svätého Jura započali už koncom 19. storočia. V období Slovenského štátu zosilneli a v Šúre vznikol tábor pre pracovný prápor Slovenskej armády, ktorý budoval odvodňovací kanál (dokončený koncom roka 1943). V radoch práporu boli predovšetkým obyvatelia židovského a rómskeho etnika. Snahy o zužitkovanie odvodnených pozemkov sa súbežne pretavili do budovania rekreačnej osady v Šúre, ktorá bola založená mestom Svätý Jur v rokoch 1943-1944. Jej súčasťou sa stalo kúpalisko (1945) a dostihová dráha budovaná od roku 1949. Ďalšiu výstavbu a odlesňovanie zastavilo vyhlásenie Šúra prírodnou rezerváciou v roku 1955. V tomto roku mal český prírodovedec Klement Ptačovský prvýkrát použiť názov Panónsky háj, ktorý sa od tej doby vžil pre označenie časti Šúra pri osade.
V roku 2002 bol na mieste osady, po ktorej zostali stavebné zvyšky, osadená pamätná tabuľa osady v Panónskom háji. Podľa nápisu na tabuli išlo o obnovenie pôvodného základného kameňa osady, ktorej založenie pripravili odborníci Imrich Blahút, Július Kniška a Jozef Neupauer.

OSADA PANÓNSKY HÁJ BOLA OFICIÁLNE A LEGITIMNE
ZALOŽENÁ A SCHVÁLENÁ NÁRODNÝM VÝBOROM MESTA
SVÄTÝ JUR V ROKOCH 1943-1944. ZAKLADATELIA TEJTO
OSADY BOLI RENOMOVANÍ ODBORNÍCI:


DIPL. ING. BLAHÚT IMRICH, DIPL. ING. KNIŠKA JÚLIUS,
DIPL. ING. NEUPAUER JOZEF.


PAMÄTNÝ KAMEŇ S DOSKOU BOL OBNOVENÝ DŇA 7. 11. 2002
NADVÄZUJÚC NA HISTORICKÉ FAKTY VZNIKU TEJTO
SAMOSTATNEJ A DISLOKOVANEJ OSADY OBČIANSKE
ZDRUŽENIE S ÚCTOU K JEJ ZAKLADATEĽOM SI POVAŽUJE ZA
POVINNOSŤ CHRÁNIŤ 67 ROČNÉ POSOLSTVO LEGITIMITY, AKO
KULTÚRNO-HISTORICKÉHO DEDIČSTVA MESTA SVÄTÝ JUR.
CMM

 

Album Šúr a Panónsky háj, in: facebook Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách

Vladimir Ragimov († 1945), Svätý Jur
Stena trvalých hodnôt, Svätý Jur
Konská železnica, Svätý Jur

Kamerové systémy