V júni 1969 bola pred vchodom do jaskyne Driny osadená pamätná tabuľa, venovaná objaviteľom jaskyne. Dalo ju osadiť Západoslovenské múzeum Trnava, potom ako od predchádzajúceho roku prevzalo správu jaskyne. Fakty o jej objavení pre múzeum zisťoval historik Štefan Jastrabík. Na tabuli sú zaznamenané mená jaskyniarov, ktorí v roku 1929 zastúpili na dno jaskynného komína. Boli to Ján Banič a Imrich Vajsábel. Patrili do skupiny nadšených jaskyniarov, ktorí v 20-tych rokoch minulého storočia skúmali Smolenický kras. Diera - komín jaskyne Driny bola v povedomí obyvateľstva známa dlhú dobu. Bola však zanesená. Po vyčistení komína sa práve spomínaní J. Banič a I. Vajsábel dostali na jeho dno v júli 1929. Cestu do ďalších priestorov si potom prekliesnili odstrelmi, čím sa odkryli chodby s kvapľovou výzdobou. Za objaviteľa jaskyne sa niekedy považuje aj Ján Prúdik, ktorý medzi jaskyniarmi prevzal organizátorskú úlohu asi z titulu žandárskej funkcie. Za rozhodujúceho objaviteľa jaskyne sa prezentoval aj on sám.

 

František Bernadovič, Peter Zvonár: Kto a kedy objavil jaskyňu Driny?, in: Aragonit 2003, str. 54-56

Pietne trampské miesto Čertov žľab, Smolenice
Nenarodeným deťom, Smolenice
Farské stredisko - Ján Pavol II., Smolenice
Ľuboš Stacho († 2005), Smolenice
Havária nemeckého lietadla, Smolenice
Štefan Devan († 1939), Smolenice
Jozef Pálffy (1853 - 1920), Smolenice
Štefan Banič - rodný dom, Smolenická Nová Ves
Štefan Jastrabík (1917 - 1981), Smolenice
Pomník padlých, Smolenická Nová Ves
Pomník padlých, Smolenice
Jozef Medový (1926 - 1999), Smolenice
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Smolenice
100 rokov železničnej trate, Smolenice
Kamerové systémy