V júni 1969 bola pred vchodom do jaskyne Driny osadená pamätná tabuľa, venovaná objaviteľom jaskyne. Dalo ju osadiť Západoslovenské múzeum Trnava, potom ako od predchádzajúceho roku prevzalo správu jaskyne. Fakty o jej objavení pre múzeum zisťoval historik Štefan Jastrabík. Na tabuli sú zaznamenané mená jaskyniarov, ktorí v roku 1929 zastúpili na dno jaskynného komína. Boli to Ján Banič a Imrich Vajsábel. Patrili do skupiny nadšených jaskyniarov, ktorí v 20-tych rokoch minulého storočia skúmali Smolenický kras. Diera - komín jaskyne Driny bola v povedomí obyvateľstva známa dlhú dobu. Bola však zanesená. Po vyčistení komína sa práve spomínaní J. Banič a I. Vajsábel dostali na jeho dno v júli 1929. Cestu do ďalších priestorov si potom prekliesnili odstrelmi, čím sa odkryli chodby s kvapľovou výzdobou. Za objaviteľa jaskyne sa niekedy považuje aj Ján Prúdik, ktorý medzi jaskyniarmi prevzal organizátorskú úlohu asi z titulu žandárskej funkcie. Za rozhodujúceho objaviteľa jaskyne sa prezentoval aj on sám.

 

František Bernadovič, Peter Zvonár: Kto a kedy objavil jaskyňu Driny?, in: Aragonit 2003, str. 54-56

Kamerové systémy