Obec Buková bola oslobodená 4. apríla 1945. Počas prechodu frontu zahynuli v obci tri civilné osoby. Kňaz Ján Dolinský (* 1891) sa stal obeťou zvôle sovietskeho vojaka, ktorý ho zastrelil. Pochovaný je na miestnom cintoríne pred hlavným krížom. Ďalší dvaja obyvatelia zahynuli nešťastnou zhodou okolností pri prestrelke. Mali by nimi byť Ján Škrabák (4. 12. 1904 - 6. 4. 1945), ktorý je pochovaný na cintoríne a maloletý G. Kučera.
Pomník trom obyvateľom obce Buková, ktorí zahynuli v dobe prechodu frontu 2. svetovej vojny 1945, postavil jaskyniar Miloš Hačo v roku 2015. Zhotovil ho v podobe kríža z nálezov muničných zvyškov v okolí obce a osadil na osamelej skale na zalesnenom svahu nad cintorínom.

 

Zuzana Lopatková, Peter Jašek: Buková v 20. storočí, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 88

Červenoarmejcom, Buková
Zuzka Nahálková († 2001), Buková
Padlým vojakom, Buková
Padlým červenoarmejcom, Buková
Kamerové systémy