V roku 1961 bol v Lošonci postavený pomník obetiam 2. svetovej vojny z obce.

NA VEČNÚ PAMIATKU NAŠÍM PADLÝM,
KTORÍ VYRVANÍ Z NAŠÍCH RADOV,
DRUHOU SVETOVOU VOJNOU, SLOBODY
SA NEDOŽILI.
                        VENUJE
                        OSVETOVÁ BESEDA
                              LOŠONEC.

FRANTIŠEK MEDOVÝ
KAROL BUCHANEC
ZUZANA BUCHANCOVÁ

1919 - 1941
1923 - 1944
1900 - 1945

1939 - 1945

 

František Medový (1919 - 1941) je v zozname padlých slovenských vojakov na východnom fronte. Do slovenskej armády narukoval v roku 1939. Zahynul 16. septembra 1941 pri obci Balika (resp. Baliky). Iný zoznam (Ľ. Žvach, str. 182) uvádza asi tú istú osobu pod menom František Medo, ako 20-ročného partizána, ktorý padol v boji na neznámom mieste.
Karol Buchanec (* 8. 1. 1923) zahynul ako vojak povstaleckej 1. česko-slovenskej armády počas SNP pri obci Vernár 28. septembra 1944. Pochovaný je na vernárskom cintoríne v spoločnom hrobe piatich slovenských vojakov a partizánov. V roku 2016 dala obec hrob obnoviť a opatrila ho novým náhrobným kameňom.

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), in www.upn.gov.sk;
Ľudovít Žvach: Padlí hrdinovia v boji proti fašizmu z Trnavského okresu, in: Protifašistický odboj v okrese Trnava, Bratislava 1979, str. 178, 182

Blízke pamätníky

Pomník padlých, Lošonec
Kamerové systémy