Pri lesnej ceste je osadený drobný drevený kríž na mieste smrti nemeckého vojaka, ktorý zahynul počas prechodu frontu 2. svetovej vojny. Nepoznáme bližšie okolnosti udalosti ani súvislosti s hrobovým miestom. Dnešným krížikom po roku 2018 nahradili predošlý rovnako skromný drevený kríž.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy