V prednej časti cintorína v Modre je jednoduchý drvený krížik s označením NEZNÁMY NEMECKÝ VOJAK. Či je to len symbolický kríž, alebo je kríž priamo nad hrobom pochovaných nemeckých vojakov sa dnes nevie, mohli byť pochovaní aj na iných miestach. Išlo hlavne o nemeckých vojakov, ktorí sa pri prechode frontu opevnili v dievčenskej škole a zahynuli 1. apríla 1945 po ostreľovaní školy sovietskou armádou. Na kríži bol zaznačený práve tento dátum, ale pre nejednoznačnosť svedectiev je dnes označený dátumom Jar 1945.
V jeseni 1944 zahynuli v Malých Karpatoch štyria nemeckí vojaci, ktorí boli pochovaní v zadnej časti modranského cintorína, miesto hrobu dnes nie je známe. Pretože nebolo známe vierovyznanie vojakov, pohrebný obrad viedol spolu evanjelický aj katolícky kňaz.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy