Na cintoríne pred zvonicou bol 6. novembra 2016 posvätený pomník nenarodeným deťom, ktorého vznik iniciovala rodina Mihaľová. Autorom pomníka z hnedej žuly je sochár Milan Opálka. Súčasťou pomníka je hrobové miesto, kde je možné pochovať prirodzene potratený plod dieťaťa.

 

Zuzana Mihaľová, Pavol Póša: Pomník nenarodeným deťom, in: Svätojurské ohlasy 4/2016, str. 5

Pomník padlých - evanjelici, Svätý Jur
Piaristické gymnázium, Svätý Jur
Výročie mesta, Svätý Jur
Pomník padlých - katolíci, Svätý Jur
Obetiam 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Svätý Jur
Alexander Zahlbruckner (1860 - 1938), Svätý Jur
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Svätý Jur
Michal Dočolomanský (1942 - 2008), Svätý Jur
Židovským obyvateľom, Svätý Jur
Padlým červenoarmejcom, Svätý Jur
Ray Wallace Allen († 1944), Svätý Jur
Kamerové systémy