Na cintoríne pred zvonicou bol 6. novembra 2016 posvätený pomník nenarodeným deťom, ktorého vznik iniciovala rodina Mihaľová. Autorom pomníka z hnedej žuly je sochár Milan Opálka. Súčasťou pomníka je hrobové miesto, kde je možné pochovať prirodzene potratený plod dieťaťa.

 

Zuzana Mihaľová, Pavol Póša: Pomník nenarodeným deťom, in: Svätojurské ohlasy 4/2016, str. 5

Kamerové systémy