Pomník nenarodených v Grinave pri kostole sv. Žigmunda patrí asi k tým starším, ktoré boli na Slovensku nenarodeným deťom venované, ale bližšie údaje o ňom sa nám zistiť nepodarilo.

Kamerové systémy