Iniciátorom pomníka nenarodeným deťom a obetiam násilia v Dechticiach bol Marko Semeš. Výtvarný návrh pomníka v tvare srdca pripravil dechtický farár Miroslav Kováč s Petrou Matuškovičovou. Pomník z kararského mramoru vyrobil a osadil kamenár z Dobrej Vody Marián Benedikovič za pomoci manželky Danky, ktorá kameň výtvarne pripravila. Pomník osadili pri farskom kostole, vo večerných hodinách 2. novembra 2022 ho požehnal farár Miroslav Kováč.

Jarmila Matelová: Pomník nenarodeným deťom a obetiam násilia, in: dechtice.sk

Pomník padlých, Dechtice
Protifašistickým bojovníkom, Dechtice
SNP, Dechtice
Kamerové systémy