Jozef Tomko (* 1924) sa krátko po 2. svetovej vojne stal študentom Lateránskej univerzity v Ríme. V roku 1949 tam získal kňazskú vysviacku. Po nástupe komunizmu v Československu v roku 1948 už zostal žiť v Ríme. V roku 1979 ho pápež Ján Pavol II. vysvätil za biskupa a v roku 1985 ho menoval kardinálom. Na Slovensko zavítal až v roku 1989, aby vysvätil spišského biskupa. Už v pokročilom veku pri 40-tom výročí vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie odslúžil 23. júna 2019 omšu v trnavskej katedrále sv. Jána Krstiteľa a večer navštívil pútne miesto v trstínskom Hájičku.
Návštevu kardinála Jozefa Tomka v Hájičku pripomína pamätná tabuľa na lomovej skale z trstínskeho kameňolomu pri pútnom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Pamätnú tabuľu posvätil arcibiskup Ján Orosch 12. augusta 2018 počas tradičnej výročnej púte v Hájičku.

 

Jozef kardinál Tomko v Trstíne! in: trstin.fara.sk

Ambróz Lazík (1897 - 1969), Trstín
Peter Opalek († 2014), Trstín
Martin Kollár (1853 - 1919), Trstín
Pomník padlých, Trstín
Martin Kollár - hrob, Trstín
Kamerové systémy