Miloš Uhlárik sa počas Slovenského štátu zapojil do protifašistického odboja a po zatknutí ho v roku 1942 odsúdili na trest smrti, ktorý neskôr zmiernili na 12 rokov väzenia. V transporte väzňov do Mauthausenu na sklonku vojny bol medzi šťastnejšími, ktorí prežili nálet pri Melku a aj pobyt v koncentračnom tábore. Po vojne sa v Modre zapojil obnovy spoločenského života. Keď sa zastal perzekuovaného Ladislava Novomeského, sám bol vylúčený z komunistickej strany a prišiel o prácu na škole.
Pamätnú tabuľu M. Uhlárikovi na rodnom dome v Modre odhalil jeho syn Miloš Uhlárik ml. spolu s primátorkou mesta Hanou Hlubockou 4. novembra 2011. Udalosť sa konala na úvod spomienkového stretnutia, usporiadaného mestom Modra a Modranskou muzeálnou spoločnosťou.

 

red: Odhalenie pamätnej tabule M Uhlárikovi, in: Modranské zvesti 11/2011, str. 5

Blízke pamätníky

Kamerové systémy