Rodák z Modry Michal Pridala počas vojenskej prezenčnej služby absolvoval letecký výcvik. Na škole v Banskej Bystrici ho zastihli udalosti SNP. Po potlačení povstania preletel na sovietsku stranu, zaradili ho do 1. československej zmiešanej leteckej divízie. V boji bol zranený a dobu na konci vojny prežil v krakowskej nemocnici. V povojnových rokoch absolvoval leteckú akadémiu v Sovietskom zväze. Od roku 1951 viedol leteckú vojenskú školu v Hradci Králové, ale stal sa obeťou politických čistiek. V roku 1953 ho pozbavili velenia školy, zostal v nej ako pedagóg do roku 1958, keď ho z armády prepustili bez nároku na dôchodok. Vrátil sa na Slovensko a pracoval ako civilný učiteľ. Životné zážitky využil v rade prozaických prác z leteckého prostredia. Plnej rehabilitácie sa dočkal až v roku 1992. Posmrtne bol povýšený na generálmajora, pochovaný je v Modre.
Pamätnú tabuľu v Modre na rodnom dome M. Pridalu odhalila 8. mája 2002 jeho manželka Emília spolu s primátorom Modry Vladimírom Medlenom. Odhalenie sa konalo pri spomienkovom podujatí, spojenom s výstavou o letcovej osobnosti v Múzeu Ľ. Štúra. Autorom portrétneho stvárnenia na pamätnej tabuli je sochár Michal Zdravecký.

 

TASR: V Modre dnes odhalili pamätnú tabuľu letcovi a spisovateľovi Michalovi Pridalovi, 8. 5. 2002, in: www.sme.sk;
Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 35

Blízke pamätníky

Kamerové systémy