Rodák z Modry Michal Pridala počas vojenskej prezenčnej služby absolvoval letecký výcvik. Na škole v Banskej Bystrici ho zastihli udalosti SNP. Po potlačení povstania preletel na sovietsku stranu, zaradili ho do 1. československej zmiešanej leteckej divízie. V boji bol zranený a dobu na konci vojny prežil v krakowskej nemocnici. V povojnových rokoch absolvoval leteckú akadémiu v Sovietskom zväze. Od roku 1951 viedol leteckú vojenskú školu v Hradci Králové, ale stal sa obeťou politických čistiek. V roku 1953 ho pozbavili velenia školy, zostal v nej ako pedagóg do roku 1958, keď ho z armády prepustili bez nároku na dôchodok. Vrátil sa na Slovensko a pracoval ako civilný učiteľ. Životné zážitky využil v rade prozaických prác z leteckého prostredia. Plnej rehabilitácie sa dočkal až v roku 1992. Posmrtne bol povýšený na generálmajora, pochovaný je v Modre.
Pamätnú tabuľu v Modre na rodnom dome M. Pridalu odhalila 8. mája 2002 jeho manželka Emília spolu s primátorom Modry Vladimírom Medlenom. Odhalenie sa konalo pri spomienkovom podujatí, spojenom s výstavou o letcovej osobnosti v Múzeu Ľ. Štúra. Autorom portrétneho stvárnenia na pamätnej tabuli je sochár Michal Zdravecký.

 

TASR: V Modre dnes odhalili pamätnú tabuľu letcovi a spisovateľovi Michalovi Pridalovi, 8. 5. 2002, in: www.sme.sk;
Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 35

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - útek pred zatykačom, Modra - Harmónia
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Kráľová
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra

Kamerové systémy