Michal Dočolomanský sa narodil v rodine otca, slovenského učiteľa a rumunskej matky. Jeho rodná obec Nedeca bola v tej dobe pod správou Slovenského štátu (dnes Niedzica Poľsko). Otec ako učiteľ sa viackrát sťahoval a po jeho smrti v roku 1954 prišla rodina bývať do Svätého Jura, kde M. Dočolomanský strávil detstvo. Po vyštudovaní VŠMU v Bratislave sa stal členom činohry SND. Hral vo viacerých filmoch, patril k najpopulárnejším slovenským hercom.
Výtvarník František Guldan prišiel začiatkom roka 2009 s myšlienkou zhotoviť pamätnú tabuľu M. Dočolomanskému. Prostredníctvom novín Plus jeden deň ju ponúkli obci Nedeca, SND v Bratislave a obci Svätý Jur. Reálny záujem o dielo F. Guldana však prejavili len v Jure. Variant pamätnej tabule pre obec sa osadil (odhalil ?) 26. marca 2010 na budove infocentra. Odhalenia sa zúčastnili zástupcovia rodiny, hereckej obce a miestneho zastupiteľstva.

 

??: Pocta Michalovi Dočolomanskému, in: Svätojurské ohlasy 2/2010, str. 7

Kamerové systémy