Na okraji cintorína v Doľanoch má hrob sovietsky partizán Micha(i)l Averin. Zahynul koncom roka 1944 vo veku 18 rokov. Prespával s druhmi v príbytkoch na Sklených hutách, ktoré v noci prepadli Nemci pravdepodobne ako odvetu za zabitie nemeckého vojaka v lese nad Sološnicou. Averin mal paľbou kryť druhov, unikajúcich z domu oknom, samotnému sa mu už nepodarilo ujsť a pokúsil sa v dome ukryť. Nemeckí vojaci ho na mieste zastrelili. Averin bol jedinou obeťou tohto boja.
Podľa pamätníka udalosti Michala Kordoša na príčine bol mládenec zo Sološnice, ktorý sa chcel pridať k partizánom. Otcovou puškou strieľal v lese na dvojčlennú nemeckú hliadku. Jedného vojaka zastrelil, ďalšieho zranil. Potom išiel za partizánskym veliteľom Brunovským*, ale partizáni ho pre jeho mladý vek poslali domov. Mládenec sa doma z nepríjemnej situácie vyvinil, keď prezradil, že na Sklených hutách prespávajú partizáni, mal ich pritom asi aj označiť za vrahov nemeckého vojaka.
Ľudia k hrobu M. Averina zvykli pokladať kvety a po vojne ho navštívila aj jeho matka. Hrob zostal v povedomí, aj keď v poslednej dobe bol bez akéhokoľvek označenia. V roku 2016 dala obec hrob upraviť a doplniť aspoň jednoduchým krížom. O M. Averinovi sa uvádza, že je ruskej národnosti, tak to má zaznamenané aj na kríži.

MICHAL AVERIN
ruský partizán
1926 - 1944

 

*Pozn.: Nevieme, či sa jedná o Víta Brunovského, veliteľa skupiny Kollár, alebo o jeho staršieho brata Jozefa, veliteľa 2. Stalinovej partizánskej brigády.

 

Ako cez Ompitál vojna prešla, in: Doľanské noviny 2/2017, str. 9;

Na pamiatku mladého partizána, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 15

Štefan Mikuš (1859 - 1921), Doľany
Juraj Fándly - Juraj Palkovič, Doľany
Juraj Fándly - pomník na cintoríne, Doľany
Juraj Fándly (1750 - 1811), Doľany
Vincent Lechovič (1922 - 1995), Doľany
Štefan Zloch (1910 - 1992), Doľany

Kamerové systémy