Rodák z Vrbice Martin Rázus (1888 - 1937) pôsobil na evanjelickej fare v Modre ako kaplán v rokoch 1911-1912 s ročnou študijnou prestávkou. V Modre sa aj oženil pred odchodom na farárske miesto v Pribyline. Krátko na to vstúpil do politiky, od roku 1933 bol predsedom Slovenskej národnej strany, za ktorú bol poslancom československého parlamentu. Popri kňazských povinnostiach sa venoval literárnej tvorbe. Pre ťažkosti so zdravím zomrel predčasne.
Pamätnú tabuľu Martinovi Rázusovi na budove evanjelickej fary v Modre venoval miestny evanjelický cirkevný zbor. 18. mája 2008 ju po službách Božích odhalil generálny biskup evanjelickej cirkvi Miloš Klátik.

 

MC: Pamätná tabuľa Martinovi Rázusovi v Modre, 10. 6. 2008, in: www.ecav.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy