Martin Kollár, rodák z obce Čáry, vychodil nižšie triedy gymnázia v Banskej Bystrici a v Levoči pod dozorom strýka Martina Čulena, ktorý bol postupne v oboch gymnáziách riaditeľom. Po teologických štúdiách bol v roku 1879 vysvätený za kňaza.
Nasledovne slúžil ako kaplán v Suchej nad Parnou, Čachticiach, Dolnej Krupej a potom ako administrátor fary na Bukovej. V roku 1892 sa stal farárom v Trstíne, kde doslúžil až do smrti. V Trstíne pokračoval v organizovaní každoročnej Ružovej slávnosti spojenej s voľbou Ružovej panny. Slávnosť, ktorú založil v Trstíne farár Imrich Štvrtecký v roku 1837, slúžila na morálnu obnovu života mladých ľudí. M. Kollár bol popri pastorácii veľmi činorodou osobou. Prevzal vydávanie a redigovanie Katolíckych novín, pracoval vo vedúcich funkciách Spolku svätého Vojtecha a angažoval sa aj politicky, dvakrát uspel vo voľbách do Uhorského snemu. Je autorom miestopisného diela Nádaš o Trstíne, ktoré vyšlo v roku 1895.
Pamätná tabuľa Martinovi Kollárovi bola odhalená na budove trstínskej fary 25. augusta 1940. Pri slávnosti sa zúčastnilo asi 6 tisíc ľudí. Slovensko zastupoval minister školstva Jozef Sivák, omšu slúžil biskup Michal Buzalka, kázeň predniesol generálny vikár Ambróz Lazík. Po omši odhalili na budove fary pamätnú tabuľu od sochára Ladislava Dunajského. V roku 1960 postavili v Trstíne budovu novej fary, na ktorú pamätnú tabuľu premiestnili.

 

Zuzana Lopatková: Martin Kollár (1853 – 1919), Trnava 2009

Návšteva kardinála Jozefa Tomka, Trstín
Ambróz Lazík (1897 - 1969), Trstín
Peter Opalek († 2014), Trstín
Pomník padlých, Trstín
Martin Kollár - hrob, Trstín
Kamerové systémy