Rodák z ukrajinskej Odesy Rodion Jakovlevič Malinovskij (rusky Родион Яковлевич Малиновский) sa v mladistvom veku dostal ako dobrovoľník na front 1. svetovej vojny. Prešiel francúzskou cudzineckou légiou, španielskou občianskou vojnou a viacerými veliteľskými postami Červenej armády v dobe 2. svetovej vojny. V máji 1944 bol vymenovaný za veliteľa 2. ukrajinského frontu, ktorý oslobodzoval Rumunsko, Maďarsko, juhozápadné Slovensko a Moravu.
Po oslobodení obcí pod Malými Karpatami sa v Modre na dva mesiace usídlil štáb 2. ukrajinského frontu. Vybrané domy museli obyvatelia mesta prepustiť vojakom do troch dní. Maršál Malinovskij býval v dome učiteľa Alexandra Jaromíra Kraica na Zochovej ulici. Túto skutočnosť zaznamenala mramorová pamätná tabuľa s rusko-slovenským nápisom, ktorá bola na dome osadená v roku 1960. Podľa Súpisu pamiatok oslobodenia bol jej donorom Ján Čepec.

В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ
В АПРЕЛЕ - ИЮНЕ 1945 г.
КОМАНДУЮЩИЙ 2. УКРА-
ИНСКИМ ФРОНТОМ МАР-
ШАЛ Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ

V TOMTO DOME BÝVAL
VELITEĽ II. UKRAJINSKÉHO
FRONTU MARŠ. MALINOVSKÝ
APRÍL - JÚN 1945.

 

Súpis pamiatok oslobodenia, Bratislava 1975, str. 129;
Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 65

Blízke pamätníky

Kamerové systémy