Rodák z ukrajinskej Odesy Rodion Jakovlevič Malinovskij (rusky Родион Яковлевич Малиновский) sa v mladistvom veku dostal ako dobrovoľník na front 1. svetovej vojny. Prešiel francúzskou cudzineckou légiou, španielskou občianskou vojnou a viacerými veliteľskými postami Červenej armády v dobe 2. svetovej vojny. V máji 1944 bol vymenovaný za veliteľa 2. ukrajinského frontu, ktorý oslobodzoval Rumunsko, Maďarsko, juhozápadné Slovensko a Moravu.
Po oslobodení obcí pod Malými Karpatami sa v Modre na dva mesiace usídlil štáb 2. ukrajinského frontu. Vybrané domy museli obyvatelia mesta prepustiť vojakom do troch dní. Maršál Malinovskij býval v dome učiteľa Alexandra Jaromíra Kraica na Zochovej ulici. Túto skutočnosť zaznamenala mramorová pamätná tabuľa s rusko-slovenským nápisom, ktorá bola na dome osadená v roku 1960. Podľa Súpisu pamiatok oslobodenia bol jej donorom Ján Čepec.

В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ
В АПРЕЛЕ - ИЮНЕ 1945 г.
КОМАНДУЮЩИЙ 2. УКРА-
ИНСКИМ ФРОНТОМ МАР-
ШАЛ Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ

V TOMTO DOME BÝVAL
VELITEĽ II. UKRAJINSKÉHO
FRONTU MARŠ. MALINOVSKÝ
APRÍL - JÚN 1945.

 

Súpis pamiatok oslobodenia, Bratislava 1975, str. 129;
Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 65

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy