Rodáčka z Modry Lýdia Vadkerti Gavorníková pracovala ako stredoškolská pedagogička. Venovala sa aj poézii a vydaný jej bol rad básnických zbierok. Jedno desaťročie života strávila ako redaktorka časopisu Revue a literatúra. Zomrela v Bratislave.
L. Vadkerti Gavorníkovej odhalili na rodnom dome v Modre 14. decembra 2012 pamätnú tabuľu spoločne primátorka mesta Hana Hlubocká a riaditeľka Múzea Ľ. Štúra Viera Jančovičová. Tabuľu venovala Modranská muzeálna spoločnosť.

 

red: Odhalenie pamätnej tabule Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej, in: Modranské zvesti 2/2013, str. 17

Blízke pamätníky

Kamerové systémy