V máji 1948 vydala maďarská vláda zatykač na Štúra, Hodžu a Hurbana, v ktorom sľubovala 100 zlatých v striebre ako odmenu za ich zadržanie. Ľudovít Štúr mal v pláne ujsť do Prahy, ale 27 mája ešte prišiel ku bratovi Karolovi na faru do Modry, kde mu mali priatelia priniesť nejaké veci z Bratislavy. Už na druhý deň sa o ňom dozvedeli modranskí gardisti a keď ho išli zatknúť, Štúrovi sa v poslednej chvíli podarilo uniknúť cez záhradu za mesto. Po zotmení prišiel do mestskej horárne v Harmónii za horárom Jánom Veštíkom, ktorého dvaja synovia boli Štúrovi žiaci. J. Veštík potom previedol Štúra v noci z 28. na 29. mája cez Malé Karpaty do Jablonového na katolícku faru Jána Galbavého. S jeho pomocou sa cez Záhorskú Ves dostal do Rakúska a odtiaľ do Prahy.
Na horárni v Harmónii odhalili 14. októbra 1956 pamätnú tabuľu na pamäť Štúrovho úteku z Modry počas spomienkových podujatí, poriadaných pri storočnici jeho úmrtia. Slávnostnú reč pri odhalení predniesol Ján Petrík.

 

Oľga Pavúková: Modra Ľudovíta Štúra, Modra (1984?), str. 47

Blízke pamätníky

Nathan Söderblom (1866 - 1931), Modra
Padlým v 2. svetovej vojne - evanjelikom, Modra
Neznámy nemecký vojak, Modra
Karol Štúr - mestská radnica, Modra
Obetiam fašizmu, Modra
Oslobodenie, Modra
Rok 1968, Modra
Výročie 1. písomnej zmienky, Modra
Johnovi Lennonovi, Modra
Padlým v 1. svetovej vojne - katolíkom, Modra
Maršál R. J. Malinovskij, Modra
Pomník na Čermákovej lúke, Piesok
Neznámy nemecký vojak, Piesok
Dušan Hrebíček (1956 - 2011), Piesok
Daniel Neumann (1831 - 1909), Kráľová
Dositej Obradović (1739? - 1811), Modra
Samuel Zoch (1882 - 1928), Modra
Prenasledovaným rádovým sestrám, Modra
Lýdia Vadkerti Gavorníková (1932 - 1999), Modra
Michal Pridala (1916  -  1993), Modra
Ivan Branislav Zoch (1843 - 1921), Modra
Viliam Westsik (1883 - 1976), Modra
Samuel Zoch - Dušan Fajnor, Modra
Štúrova lavička, Modra
Ľudovít Štúr - pôvodný náhrobník, Modra
Ľudovít Štúr - pobyt v Modre
Ľudovít Štúr - zranenie, Modra
Ľudovít Štúr - súsošie, Modra
Ľudovít Štúr - pamätník na cintoríne, Modra
Ľudovít  Štúr - úmrtie, Modra
Karol Štúr - Ľudovít Štúr, Modra
Pomník padlých, Kráľová
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra
Osobnosti evanjelického gymnázia, Modra
Výročie pedagogickej školy, Modra
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Modra
Ján Smrek (1898 - 1982), Modra
Martin Rázus - evanjelický kaplán, Modra
Július Dérer - evanjelický kňaz, Modra
Jovan Jovanović Zmaj (1833 - 1904), Modra
Jozef Hajnóczy (1750 - 1795), Modra
Ján Farkaš (1923 - 1999), Modra
Ján Bakoš (1890 - 1967), Modra
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Piesok
Jakub Grünwald (1872 - 1944), Kráľová
Výročie kultúrneho domu, Kráľová
Dositej Obradović - učiteľ, Modra
Miloš Uhlárik (1902 - 1971), Modra
Kamerové systémy